Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan och familjen då och nu

Skapad 2016-01-03 07:12 i Rösjöskolan Sollentuna
Utifrån Astrid Lindgrens texter jämför vi skolan och familjen då och nu. Genom Astrid Lindgrens texter kan vi också diskutera rätt och fel och gott och ont.
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)

Du kommer få lära dig hur skolan och familjen såg ut för 100 år sedan och jämföra det med idag. Tillsammans läser vi och tittar på filmer från Astrid Lindgrens sagor. Vi pratar om vad som rätt och fel och gott och ont.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Du kommer att få höra berättelser om hur skolan och familjen såg ut för 100 år sedan för att få förståelse för att det inte alltid har sett ut på samma sätt som det gör idag. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Det här ska vi göra

Du kommer att:

 • lära dig om Astrid Lindgren.
 • titta på olika filmklipp från Astrid Lindgrens berättelser.
 • lyssna till Astrid Lindgrens berättelser.
 • samtala om det du ser och hör med hjälp av olika läsförståelsestrategier.
 • jämföra då och nu.
 • skriva texter och använda stor bokstav och punkt på rätt sätt.
 • få rita bilder till det du skriver.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Det här ska vi bedöma

 • om du känner till och kan jämföra hur familjelivet kunde se ut för 100 år sedan jämfört med nu.
 • om du känner till och kan jämföra hur skolan var för 100 år sedan jämfört med nu.
 • om du deltar i samtalen när vi pratar om gott och ont och rätt och fel.
 • om du kan använda stor bokstav och punkt på rätt sätt när du skriver texter på Ipad.
 • om du kan rita bilder som passar till det du skriver om i dina texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SvA   3
  I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser

Sv SO SvA
Nu och då

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Om du känner till hur familjelivet kunde se ut för 100 år sedan och jämföra det med nu. .
Jag kan inte berätta något om hur familjelivet kunde se ut för 100 år sedan.
Jag kan berätta en sak om hur familjelivet kunde se ut för 100 år sedan och jämföra det med nu.
Jag kan berätta flera saker om hur familjelivet kunde se ut för 100 år sedan och jämföra det med nu.
Om du känner till hur det kunde vara i skolan för 100 år sedan och jämföra det med nu
Jag kan inte berätta något om hur det var i skolan för 100 år sedan
Jag kan berätta en sak om hur det kunde vara i skolan för 100 år sedan och jämföra det med nu.
Jag kan berätta flera saker om hur det kunde vara i skolan för 100 år sedan och jämföra det med nu.
Om du deltar muntligt i samtalen när vi pratar om gott och ont och rätt och fel.
När vi pratar om rätt och fel och gott och ont säger jag aldrig vad jag tycker och tänker.
När vi pratar om rätt och fel och gott och ont säger jag ibland vad jag tycker och tänker.
När vi pratar om rätt och fel och gott och ont säger jag alltid vad jag tycker och tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: