Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4B, kap. 5 Multiplikation och räknemetoder

Skapad 2016-01-03 16:00 i Västerby skola Hedemora
Vi ska arbeta med multiplikation på olika sätt och lära oss olika räknemetoder.
Grundskola 4 Matematik
Hur kan man beskriva multiplikation? Vad är sambandet mellan multiplikation och addition? Vad är sambandet mellan multiplikation och division? Vilket räknesätt passar att använda? Hur gör man uppställning i multiplikation?

Det här kapitlet ska ge dig svar på dessa frågor. Du ska även träna multiplikationstabellerna så att du blir säkrare på dem. Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem.

Innehåll

Multiplikation och olika räknemetoder

Arbetsmetoder:
• Gemensamma genomgångar av nya moment som tas upp i kapitlet.
• Diskussion och samtal i helklass och i grupper. Vi löser olika uppgifter tillsammans och diskuterar olika strategier och lösningar.
• Arbeta i Eldorado 4B kapitel 5 Multiplikation, samt spår utifrån dina behov.
• Mattespel som tränar multiplikation.
• Enskild multiplikationsträning med hjälp av dataprogram, t ex www.mult.se , www.kunskapsstjarnan.se , Softogram.
• Utematematik.
• Tabellprov.
• Läxor: Tabellerna 6-9.

Begrepp:
multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, överslagsräkning

Innehåll du ska arbeta med och exempel på vad du kan ha det till:
• Multiplikation - för att snabbt kunna räkna ut hur mycket tre chokladkakor kostar.
• Matematiska ord - för att du ska kunna prata matematik.
• Multiplikation med 10, 100 och 1000 – för att enkelt göra ett överslag.
• Multiplikation med uppställning – för att du ska kunna lösa svårare uppgifter med papper och penna.
• Multiplikation hör ihop med addition och division – för att kunna välja räknesätt och dra nytta av det andra räknesättet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömning

Jag kommer att bedöma att du behärskar de olika delarna i kapitlet ”Multiplikation” genom

 • Din aktivitet i enskilda uppgifter och i gruppuppgifter.
 • Diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

 

Matriser

Ma
Eldorado 4B, kap. 5 Multiplikation och räknemetoder

Taluppfattning och tals användning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Samband mellan räknesätten
Räknelagar - prioritera räknesätt
Du ska kunna räkna med tal där fler än ett räknesätt ingår och då välja rätt räknesätt först, ex. 3 + 2 * 4 = 11. (2 multiplicerat med 4 är 8 och 8 adderat med 3 är 11).
Räknelagar - prioritera räknesätt
Du ska kunna räkna ut tal med parenteser och med olika räknesätt, ex. 3 * (5+2) = 3 * 7 = 21. (5 adderat med 2 är 7. 3 multiplicerat med 7 är 21).

Multiplikation

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Upprepad addition
Du ska kunna skriva 6+6+6 som 3 * 6 eller 4*5 som 5+5+5+5.
Skriva och tolka uttryck
Du ska kunna skriva och tolka uttryck till bilder. Ex. En bild där 4 paket med pennor visas. Varje paket innehåller 5 pennor vardera. Du ska då skriva 4 * 5 och 5+5+5+5.
Multiplikationstabellerna
Du ska kunna alla multiplikationstabellerna. Dessa ska vara automatiserade d v s det ska inte ta kraft från ditt tänkande att räkna ut vad 6*7 först innan du kan fortsätta med uppgiften. Du ska veta att det är 42.
Generalisera tabellkunskaperna
Du ska kunna räkna ut och förklara hur du tänker då du löser liknande uppgifter: 2*3 är 6 och 20*3 är 60. Ex. 2 multiplicerat med 3 är 6 och 20 multiplicerat med 3 är 60 eftersom det är 2 tiotal multiplicerat med 3 eller 20 + 20+ 20 = 60.
Talsortsräkning
Du ska kunna räkna tal där du delar upp talet i de olika talsorter som finns och där du visar hur du har räknat. Ex. 3 * 123 = 3 * 100 + 3 * 20 + 3 * 3 = 369.
Uppställning
Du ska kunna ställa upp tal likt 321 multiplicerat med 3 med hjälp av uppställning och räkna ut det. Här kan du räkna med en talsort för sig och skriva ner det i uppställningen eller skriva minnessiffra.
Uppställning med fler än en minnessiffra
Du ska kunna ställa upp tal likt 387 multiplicerat med 5 med hjälp av uppställning och räkna ut det. Här ska du använda dig av flera minnessiffror.
Räknematta
Du ska kunna rita en "matta" på ett rutat papper där du delat in talet 4 * 17 så här: 4 * 10 = 40 (rutor) och 4 * 7 = 28 (rutor). Sedan ska du addera dessa: 40 + 28 = 68.
Textuppgifter innehållande multiplikation
Du ska kunna lösa och räkna ut uppgifter som innehåller text och där du ska använda dig av multiplikation.
Huvudräkning
Du ska kunna räkna ut tal som ex. 7 multiplicerat med 39 genom att först multiplicera 7 med 40 för att sedan anteckna 280. Därefter ska du multiplicera 7 med 1 och subtrahera 7 från 280 och få svaret 273. Det handlar om att hitta lämpliga strategier för huvudräkning.
Överslagsräkning
Du ska kunna veta om pengarna räcker. Ex. Kan jag köpa tre spel som kostar 299 kr/st. om jag har 800 kr med mig i plånboken?
Miniräknare
Du ska kunna använda miniräknare och multiplicera ex. 435 med 5.
Multiplicera heltal med 10, 100 och 1000
Du ska kunna multiplicera heltal med 10, 100 och 1000 och veta att siffran 3 flyttas två positioner till vänster då det multipliceras med 100. Här har vi en tabell där tusental, hundratal, tiotal och ental visas.

Förmågor

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Följa med vid genomgångar
Dra slutsatser
Motivera sina lösningar och tolka andras
Föra och följa matematiska resonemang
Reflektera över rimlighet
Se och förstår samband
Se och utnyttja mönster - generalisera
Dokumentera
Reflektera över sitt eget lärande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: