Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - kartor (liten klass år 1-3)

Skapad 2016-01-04 09:35 i Rösjöskolan Sollentuna
En pedagogisk planering om kartor. Förberedande nivå för grundskolans kunskapskrav.
Grundsärskola F – 3 Samhällsorienterande ämnen
...

Innehåll

Mål med undervisningen

Målet är att du ska veta vad en karta är och att det finns olika slags kartor t.ex. stadskartor, rumskartor och Sverige-, Europa-, och världskartor. Målet är även att du ska få en förståelse för hur man ritar en karta (klassrumskarta) samt hur man följer den.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Det här ska vi göra

 • Rita egna kartor över klassrummet.
 • Använda kartorna för olika ändamål t.ex. skattjakt med skolkartan.
 • Titta på olika slags kartor.
 • Titta på film.
 • Arbeta med Espresso

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-6
  Att undersöka verkligheten Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
 • SO  1-6
  Att undersöka verkligheten Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
 • SO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  C 6
  Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
 • SO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  A 6
  Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
 • SO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser

SO
SO - kartor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor
Du medverkar när vi gör kartor över klassrummet och skolan samt medverkar när vi använder de färdiga kartorna.
Du kan på ett delvis fungerande sätt använda kartan över klassrummet och skolan.
Du kan på ett välfungerande sätt använda kartan över klassrummet och skolan.
Begrepp och symboler
Du kan använda enstaka begrepp och symboler t.ex. avbildar du borden med en rektangel på klassrumskartan och du kan vissa symboler på olika kartor t.ex. grönt på en stadskarta är parkområde.
Du kan använda några begrepp och symboler t.ex. ritar du in flera möbler på klassrumskartan och du kan flera symboler på en stadskarta.
Du kan använda flera begrepp och symboler när du ritar din klassrumskarta och du kan jämföra olika kartor och dess färger t.ex. att blått alltid är vatten och grönt kan vara skog eller park beroende på vilken karta det är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: