Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering (liten klass år 1-3) Ht16/Vt17

Skapad 2016-01-04 10:02 i Rösjöskolan Sollentuna
Vi undersöker material i klassrummet och sorterar det.
Grundskola 1 – 3

Vi undersöker på ett utforskande sätt var olika material finns i vår närmiljö. Vi använder oss av digitalkamera, faktaböcker, filmer och olika material experiment. Vi ser på och känner på olika material och samtalar om var de finns och hur de kan sorteras eller återvinnas.

Innehåll

Avsnitt 1

Det här ska vi göra

Se på filmer
SLI

Byggänget : Ett tyg blir till
Byggänget : Vikten av återvinning
Byggänget : Mysig belysning och glittrigt besök

Arbeta med Espresso

Känna på, fotografera och sortera material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6

Matriser

Naturvetenskap i vardagen

Naturvetenskap i varadgen

Nivå 1
Du kan med stöd bidra till och medverka i att benämna material.
Nivå 2
Du kan med ett visst stöd medverka i att benämna flera material.
Nivå 3
Du kan på ett enkelt sätt föra ett enkelt resonemang kring olika material och var de finns
Ny nivå
Du kan föra ett välutvecklat resonemang om olika material och var de kommer ifrån. Du kan beskriva tll vad man i huvudsak använder ett material.
Aspekt 1
Du kan med stöd bidra till och medverka i att sortera material.
Du kan med ett visst stöd medverka i att sortera flera material och vet vad ordet återvinning betyder
Du kan på ett enkelt sätt föra enkla resonemang om hur man sorterar material och hur man kan återvinna dem
Du kan på ett välutvecklat sätt i samtal föra ett resonemang kring hur vi sorterar material och hur vi återvinner dem. Du kan även ge förslag på vad en hållbar miljö utveckling är
Ny aspekt
Espresso filmer
Sett på filmerna om papper
Sett på filmerna om plast
Sett på filmerna om tyg
Sett på filmerna om lera
Ny aspekt
Espresso övningar
Gjort övningarna om papper
Gjort övningarna om plast
Gjort övningarna om tyg
Gjort övningarna om lera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: