Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintertema Upptäckarna 2016

Skapad 2016-01-04 12:11 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vi ska arbeta med ett vintertema där vi tar reda på hur några av skogensdjur och fåglar lever på vintern, vintertecken, spår och temperatur.
Grundskola F Musik Svenska Bild Matematik NO (år 1-3)

Vi kommer att utforska och upptäcka vad som händer i naturen under vintern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vintertemat är att barnen ska få möjlighet att lära sig mer om djur och natur under årstiden vintern.

 • Vad vintern betyder för några av skogensdjur.
 • Känna till några vinterfåglar.
 • Veta mer om årstiden vinter.
 • Experimentera och upptäcka snö och is. 
 • Träna på att skriva och kommunicera.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Undervisning och arbetsformer

Vi har gjort en tankekarta om vintern tillsammans med barnen och tagit fram vad de vill lära sig och hur?

De vill veta mer om:

 • Årstiden vinter
 • Snö: hur gör man konstsnö? Vad är snö? Varför snöar det? Vad kan man bygga av snö och is.
 • Is: Varför blir det is? Hur snabbt smälter is? Hur gör man en igloo? Hur gör man så det blir halt?
 • Djuren i skogen på vintern: Vilka djur sover hela vintern? Spår av djur?
 • Vinterfåglar: Vilka vinterfåglar har vi? Varför har man fågelhus? Varför matar man fåglarna?
 • Varför är det kallt på vintern? 

 

Det kommer vi att göra genom att:

 • se film och årstiden vinter/djur.
 • bildspel om snö.
 • utforska och upptäcka saker i skogen.
 • titta på fåglar.
 • leta efter typiska vintertecken.
 • leta spår av djur i snö om tillfälle ges.
 • göra egna fakta om djur.
 • sjunga vintersånger, rörelse till och rytmik.
 • skapande
 • experimentera och leka med snö och is.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Utvärderingen - vad och hur

Vi utvärderar i samtal med barnen i klassrummet och i skogen när vi har skogsutflykt. Vi utvärderar vad som har varit bra och roligt med temat och vad som vi kan göra annorlunda till nästa gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: