Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika former

Skapad 2016-01-04 12:51 i 0 Sylteskolan 1-6 Trollhättan
Grundskola 1

Vattnets olika former.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Eleven kommer arbeta med vattnets olika former och dess övergångar. Eleven kommer att utföra enklare undersökningar och dokumentationer.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Syfte

Undervisningen bidrar till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Hur ska vi arbeta?

Vi ska göra en tankekarta om elevernas förkunskaper.

Eleverna ska se på Vattenmannen och Speed och lära sig mer om vatten (H2O).

Eleverna ska göra olika undersökande experiment.

Utifrån de undersökande experimenten dokumenterar eleverna med hjälp av bild och text både enskilt och i grupp.

Utvärdering och dokumentation

Eleven kan beskriva och förstå vattnets olika former och dess övergångar.

Eleven kan utföra enklare dokumentation med hjälp av bild och text både enskilt och i grupp.

 

Kunskapskrav och bedömning

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten.

Eleven kan beskriva vattnets olika former och dess övergångar med diskussion, bild och/eller text.

Elevens förmåga att använda av bild och text för att dokumentera.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • Ke   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Ke   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Ke   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: