Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2016-01-04 17:09 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Förmågor

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

    • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
    • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Genomförande

Vi lär utifrån cirkelmodellen :

Fas 1 Vi tränar ord och begrepp vi kan behöva när vi skriver

Fas 2 Vi läser och analyserar andra instruerande texter.

Fas 3 Vi skriver gemensamma instruktioner 

Fas 4 Du skriver instruktioner i par och  enskilt.

Bedömning

Du bakar eller leker en lek. Efteråt skriver du en instruerande text om hur du gjorde. Din text ska innehålla rubrik och vara skriven i punktform. Den ska kunna läsas och följas av andra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: