Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 2

Skapad 2016-01-04 20:58 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 2 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Mål

att träna grundrörelserna åla, krypa, gå, rulla, hoppa, springa, klättra, balansera, hänga,

att delta i lekar inomhus och utomhus och följa reglerna,

att delta i danser och rörelser till musik och träna takt och rytm, 

att delta i samtal om säkerhet, hänsynstagande och upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser

att kunna något om allemansrättens grunder

att delta i orienteringsträning med enkla kartor på skolgården och vid Knappen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Arbetssätt

Vi tränar de grovmotoriska grundformerna i redskapsbanor, lekar, spel, danser och rörelser till musik inomhus och utomhus.

Vi samtalar om hänsynstagande, säkerhet och upplevelser i par/ grupp/klass.

Vi tränar takt och rytm när vi improviserar rörelser till musik i t.ex. dansstopp och i uppvärmning till musik, samt danslekar som "Tre små gummor".

Vi samtalar om och tränar lekregler i lekar inomhus och utomhus. 

Vi lär oss något om allemansrätten.

Vi tränar orientering med enkla kartor av skolgården och skogen vid Knappen.

Bedömning

Fröken ser att du förstår och kan de olika momenten genom att du:

 tränar grundrörelserna åla, krypa, gå, rulla, hoppa, springa, klättra, balansera, hänga,

 deltar i lekar inomhus och utomhus och följer reglerna,

 deltar i danser och rörelser till musik och tränar takt och rytm, 

 deltar i samtal om säkerhet, hänsynstagande och upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser

kan något om allemansrättens grunder

 deltar i orienteringsträning med enkla kartor på skolgården och vid Knappen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: