Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska åk 4 VT-16

Skapad 2016-01-04 21:58 i Långareds skola Alingsås
Vi lägger fokus på läsa och skriva olika sorters texter, göra olika presentationer och språklära.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor kommer vi att lägga fokus på att läsa och skriva texter av olika slag, göra olika presentationer och språklära.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa anpassade texter flytande med god läsförståelse
 • skriva tydligt så att den som läser förstår
 • skriva olika slags berättelser och faktatexter
 • använda vanliga skrivregler
 • ge återkoppling på kamraternas skrivuppgifter
 • redovisa på ett tydligt sätt

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att;

 • läsa anpassade texter med flyt och god förståelse
 • använda vanliga skrivregler
 • skriva olika slags texter, t.ex. egna berättande texter och faktatexter
 • samtala kring olika ämnen och framföra egna åsikter

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

 • högläsning och samtal kring den boken
 • läsning i mindre grupp och enskilt
 • läsförståelse i olika former t.ex. textsamtal 
 • skriva texter av olika slag t.ex. berättande, brev och faktatexter
 • muntliga övningar t.ex. att kunna argumentera, återberätta och redovisa
 • språklära t.ex. skrivregler, stavning, ordbok och ordklasser

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: