Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 vt 2016

Skapad 2016-01-05 10:15 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola 5 Geografi
Varför ser jorden ut som den gör? Vilka processer är det som formar och förändrar jordytan? Vilka konsekvenser får det för människa och natur?

Dessa frågor ska du få svar på under arbetet med geografi i 5:an och du kommer även att få lära dig mer om Sverige, Norden och Europa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska under arbetet i geografi få utveckla din analysförmåga. 
Detta innebär att kunna:

-beskriva orsaker och konsekvenser.
-förklara och påvisa samband. 
-jämföra likheter och skillnader

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Bedömning - vad och hur

-Du ska ha kunskap om naturlandskap (ett landskap där människan inte har haft så stor påverkan) och kulturlandskap (landskap som påverkats av människan på något sätt, odlingslandskap eller industrilandskap). Du ska kunna resonera om vad det är som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. 

-Du ska kunna använda geografiska begrepp (t ex plattektonik och kontinentaldrift, erosion, vittring, vulkaner,  bergskedjor, förkastningar, jordbävning) och förklara vad begreppen innebär. 

-Du ska kunna använda dig av kartor (kartböcker, orienteringskartor, google earth, tematiska kartor) och kunna resonera om källornas användbarhet. 

-Du ska ha kunskap om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, kunna beskriva läge på kartan och och göra jämförelser mellan olika länder. 

Du visar i samtal och diskussioner i grupp samt i grupparbetet hur du har utvecklat dina förmågor.  Du kommer även att få skriftliga och muntliga prov på Sveriges, Nordens och Europas namngeografi. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  A 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 • Ge  A 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  A 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta:
-Genomgångar i helklass
-Läsa och diskutera texter från olika källor (t ex grundskoleboken.se)
-Filmer
-Arbeta med kartbok
-Seterra och Webbmagistern
-Tematiska kartor

Vi vill arbeta med Europeiska länder i grupp.  Vi vill välja hur vi vill redovisa en jämförelse mellan två länder, t ex med en PowerPoint-presentation, en film i iMovie eller en affisch. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: