Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur mår du? v. 3-8

Skapad 2016-01-05 11:17 i Lekstorpsskolan Lerum
Hur mår du? Vad gör att du mår bra och vad gör att du mår sämre? Hur håller man sig frisk? Vad innebär det att vara lycklig? Detta är frågor som vi kommer att diskutera och prata om under de första veckorna på det nya året.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hälsa, kost, livsstil, motion, styrka, stress, träning, nyttigt, onyttigt, lycka, sömn, ångest, ensamhet, mobbing, respekt, balans.

Allt detta påverkar hur u mår varje dag. Hur du mår påverkar hur bra du lär dig, hur mycket du orkar göra, dina relationer med vänner och familj. Därför är det viktigt att du funderar på din hälsa och vad du kan göra för att må bra.

Innehåll

Undervisning

Mål:

Målet med projektet är att Du ska lära dig om vad som påverkar ditt mående samt hur Du kan ta hand om kropp och själ. Vi vill att Du ska lära dig detta för att Du nu och i framtiden ska må bra och ha bra relationer med människorna i din omgivning. 

Arbetsområden:

Vi kommer att arbeta med kost, hälsa, motion, droger, alkohol, narkotika, tobak, missbruk, mobbing, utanförskap, näthat, etik och moral. För att Du ska lära dig mycket om detta kommer vi att ha genomgångar, titta på filmer, ha diskussionsövningar, historiska tillbakablickar och besök av erfarna personer. Vi kommer även att ha avslappning och träning några gånger varje vecka.  

Temaveckor:

Varje vecka kommer våra samtal, diskussioner och genomgångar att kretsa kring ett tema. Varje onsdag kommer vi att ägna hela dagen åt detta tema. 

v. 3 Mat- sömn- motion

v. 4 Beroende

v. 5 Tankar och känslor

v. 6 Anti-mobbing

Uppdrag:

Ditt uppdrag under dessa veckor är att:

- Skriva en hälsodagbok om Din kost, sömn, motion och övrigt. Du kommer även att få reflektera över hur detta påverkar ditt mående och frågor kring sambandet kropp och hälsa. Du ska fylla i dagboken varje dag, i skolan eller hemma. Du får ta eget ansvar för att fylla i dagboken, men ibland har vi avsatt tid i skolan för att arbeta med dagboken. Inlämning av hela dagboken sker den 26 februari, fredag vecka 8. 

- Redovisa sömn- och motionsvanor med hjälp av diagram.

- Förbereda och hålla i en workshop för yngre elever på skolan under onsdagen vecka 8. 

Workshop

Du kommer att tillsammans med andra elever att få hålla i en workshop för några yngre elever på onsdag vecka 8. Workshopen kan vara en avslappningsövning, en träningsstund, hälsosam mat, samarbetsövningar, drama, kostrådsbok, informationsfilm, träningsvideo, dilemma, skrivarstund, faktablad os.v.

Ramar: 

Er station ska inspirera eleverna till att fundera över sin hälsa och till att ta hand om sin kropp. Ni ska informera eleverna om någon hälsoaspekt och berätta hur det fungerar. Er station ska påverka elevernas hälsa positivt. 

Innan workshopen ska ni skriva en text där detta finns med; 

- Beskriv stationen; vad ska ni göra och hur?

- Vad är syftet med stationen och varför är er station viktig?

- Berätta på vilket sätt er station kommer att förbättra era besökares hälsa.

- Koppla er station till i människokroppen. Beskriv de biologiska processerna som påverkas i er kropp på grund av er station.  

Texten lämnas in senast tisdag den 23 februari

Matriser

Bi
Bedömning

Biologi

Behöver utveckla
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Diagram
  • Ma  7-9
Eleven kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik och samband med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik och samband med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik och samband med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: