Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans "Grej Of The Day" (GOTD)

Skapad 2016-01-05 12:08 i Gantofta skola Helsingborg
Allmänbildning med mikrolektioner. Ämnesövergripande.
Grundskola F – 9
Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. För att citera GOTD:s grundare: "Kunskap är coolt!" (Micael Hermansson, Umeå)

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former." - LGR11

Centralt innehåll

Mikrolektionerna varierar stort när det gäller ämne. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Aktivitet

På morgonen skriver jag en ledtråd på tavlan. Eleverna har sedan fram till eftermiddagen på sig att fundera ut vad det kan vara för ämne denna gång. På själva lektionen berättar jag, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en "grej").  Tillsammans gör vi en tankekarta på tavlan + en liten uppgift till (rita/måla/klistra). Arbetet dokumenteras i elevernas skrivböcker och på vår GOTD-karta på dörren. 

Bedömning

Mikrolektionerna i sig bedöms inte, men dessa bidrar i sig till att eleven i flera av skolans ämnen (exempelvis hi, ge, bi, ke, mu, sv) utvecklar sina förmågor, till exempel att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och sin begreppsliga förmåga. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: