Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2016-01-05 22:41 i Pettersbergsskolan Västerås Stad
Vi lär oss skriva faktatexter om olika djur.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)

Olika texttyper har olika språkliga drag och struktur. Nu ska vi fördjupa oss i faktatexter.

Innehåll

Mål

- Du vet vad en faktatext kan handla om. 
- Du vet vad en rubrik är. 
- Du kan skriva under olika underrubriker. 
- Du kan skilja en faktatext från t ex en berättande eller instruerande text. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Innehåll

- Läsa faktatexter om olika djur. 
- Se filmer om olika djur. 
- "Klippa isär" faktatexter och sätta ihop dem igen. 
- Skriva en gemensam faktatext. 
- Skriva en egen faktatext. 

Bedömning

Jag ser att du lär dig genom att... 
- Lyssna när du resonerar om hur texter är skrivna. 
- Läsa dina texter. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: