Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter samt multiplikation och division

Skapad 2016-01-06 02:04 i Munkedalsskolan Munkedal
Detta kommer vi att arbeta med i kap. 3 och 4 i Formula.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Undervisning

Genom enskilda och gemensamma övningar  kommer du att utveckla dina kunskaper i matematik.

Du kommer att jobba i matteboken och med stenciler som handlar om tal och enheter samt multiplikation och division

Vi kommer att varva arbete i grundboken med genomgångar och andra aktiviteter.

 

.

Bedömning

Du ska kunna:
jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter,

jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter,

använda tal i decimalform,

avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner,

visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet,

förklara samband mellan addition och subtraktion,

multiplikation upp till 10 x 10,

förklara samband mellan multiplikation och division,

göra beräkningar med större tal, t.ex. 6 x 1250,

upptäcka och använda olika sätt att lösa problem

 

Du kommer löpande under arbetets gång få visa vad du kan.

I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett skriftligt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: