Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskaplig upptäckt

Skapad 2016-01-06 11:07 i Irstaskolan Västerås Stad
En vetenskaplig upptäckt och vad den har haft för betydelse för oss som lever idag.
Grundskola 4 – 6 Teknik Kemi Biologi Fysik
Inom naturvetenskapen sker nya upptäckter hela tiden.

Du ska nu göra ett arbete, där du berättar om en upptäckt alternativt uppfinning.

Du kommer själv att välja en upptäckt eller uppfinning som du är intresserad av och sedan söka fakta om personen som gjort denna upptäckt/uppfinning och dessutom berätta vad den haft för betydelse för människans levnadsvillkor. Arbetet kommer du att få skriva i Pages eller KeyNote. Var noga med att ange källhänvisningar och förklara också i slutet av arbetet varför du har valt just dessa källor.

Innehåll

Det här ska vi göra

 • diskutera användandet av olika källor
 • diskutera vilka bilder som får användas i en presentation
 • söka egen naturvetenskaplig information 
 • samla fakta om en naturvetenskaplig upptäckt
 • skapa en presentation i Pages eller KeyNote med text och bilder

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig enligt kunskapskraven i år 6.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • söka naturvetenskaplig information
 • använda källornas användbarhet
 • göra en framställning/presentation
 • resonera hur upptäckten/uppfinningen haft för betydelse för människan

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Bedömningsmatris:

Nivå E ännu ej nådd
E
C
A
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur något föremål förändrats över tid och vilken betydelse det haft för människans levnadsvillkor
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur något föremål förändrats över tid och vilken betydelse det haft för människans levnadsvillkor
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur något föremål förändrats över tid och vilken betydelse det haft för människans levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: