Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-01-06 14:35 i Särskolan Stenungsund
Vad ser vi när vi tittar upp på himlen? Är det skillnad när vi tittar? Kan man titta på olika sätt? Finns det något däruppe som vi inte ser?
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Finns det människor i rymden?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte söka information från olika källor, och
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå .
 • VEU
  Syfte använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Tolka och förstå .
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
 • VEU  1-9
  Tid Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • VEU  1-9
  Tid Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • VEU  1-9
  Rum Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
 • VEU  1-9
  Rum Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
 • VEU  1-9
  Tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Undervisning

 • Människan i rymden
 • Titta på himlen vid olika tider på dagen/dygnet
 • Undersökningar och experiment
 • Se på film
 • Boksamtal och ta reda på mer via nätet
 • Vad skapar dag/natt/årstider?
 • Teknik: rörliga delar i samarbete med Molekylverkstan
 • Begrepp som har med temat att göra

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • VAA
  Syfte undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VEU   9
  Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
  Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
 • VEU   9
  Eleven kan delta i ramsräkning.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
 • VEU   9
  Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
 • VEU   9
  Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
 • VEU   9
  Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: