Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So (Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap) kunskapskrav åk 1-3

Skapad 2016-01-06 15:03 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Denna planering och matris är tänkt att tilldelas i år 1 och följa eleven till år 3. Detta för att underlätta för pedagoger att se vad som eleven har arbetat med och hur långt de kommit i utvecklingen av förmågorna.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Matriser

SO
So (Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap) kunskapskrav åk 1-3

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Godtagbara kunskaper i slutet av år 3
Mänskliga rättigheter & barnets rättigheter
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Möten
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Godtagbara kunskaper i slutet av år 3
Närområdet
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljö och hållbar utveckling
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Trafik
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Godtagbara kunskaper i slutet av år 3
Hemortens historia
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinje och tidsbegrepp
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Godtagbara kunskaper i slutet av år 3
Livsfrågor
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Exempel från religioner
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln, gudar och myter
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och årskurs
Godtagbara kunskaper i slutet av år 3
Samhällsfrågor
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information och sammanställa resultat
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Göra undersökningar
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
 • SO   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper för termin och årskurs.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: