Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-01-06 15:07 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Vi arbetar med kunskapskraven i SO och ämnesintegrerar även svenska
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Under temat kommer vi att arbeta kring olika tidsåldrar - du kommer att läsa, skriva, lyssna till berättelser och se på film om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Innehåll

Under temat kommer vi att arbeta kring olika tidsåldrar genom att:
- Läsa faktatexter
- Skriva egna faktatexter
- Se på film
- Lyssna på sagor
- Samtala och diskuterar

 

 

Under Stenåldern lär vi oss om: 

 • Jägar- och samlarfolket, hur människorna följde djuren, bodde och levde, vad de åt, vilka redskap, verktyg och vapen de använde. 


Under Bronsåldern lär vi oss om:

 • När människor blev bofasta jordbrukare, skaffade boskap, byggde högar och rösen åt sina döda, upptäckte bronset, uppfann hjulet, började resa och när byteshandeln blev mer vanlig.


Under Järnåldern lär vi oss om:

 • Hur klimatet blev kallare, att de lärde sig använda järn, handeln med länder i Europa minskade men ökade mellan grannländerna, familjerna bildade klaner med ledare, småriken växte.Arbetsmetod

Du kommer att:

 • Arbeta med tankekarta
 • Läsa faktatexter och ta ut viktiga ord.
 • Skriva egna faktatexter utifrån stödord. 
 • Beskriva skriftligt och muntligt utifrån bilder, t ex hur hällristningar från olika tider har tolkats. 
 • Lyssna på sagor/berättelser
 • Samtala och diskutera likheter och skillnader mellan tidsåldrarna
 • Se på filmer om de olika tidsåldrarna och sedan återge innehållet muntligt och skriftligt. 
 • Besöka Dalarnas museum teoretisk information och praktiskt arbete.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Historia

 • återberätta korta fakta om de olika tidsperioderna - Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern muntligt eller med stöd av exempelvis en tankekarta.
 • delta aktivt i samtal om tolkningar som arkeologer har gjort av tidsperioderna
 • jämföra skillnader och likheter mellan de olika perioderna
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia - hur kan vi lära av det som varit?
 • använda begrepp för att ordna historisk kunskap

Geografi

 • utforska och reflektera hur naturen påverkar människors levnadssätt och förändrar livsvillkor
 • utforska och reflektera över samspelet mellan människor och natur

Religion

 • delta i samtal om människors tro och religion utifrån de olika tidsperioderna
 • reflektera över hur religionera påverkar och påverkas av männsikors förändrade livsvillkor

 

Koppling till styrdokument

Kunskapskrav år 3

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: