Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi

Skapad 2016-01-06 17:42 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Planering till kapitel 4 "Livets kemi" i Kemi direkt.
Grundskola 8 Kemi
Visste du att man kan säga att du är en avancerad kemisk fabrik? Sedan är du förstår så mycket annat också, men här skall vi titta på vad som händer inne i oss med maten som vi äter.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Visste du att man kan säga att du är en avancerad kemisk fabrik? Sedan är du förstår så mycket annat också, men här skall vi titta på vad som händer inne i oss med maten som vi äter.

Ungefär v. 3 tror jag att vi behöver på oss.

Övergripande läroplansmål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Tillsammans gå igenom avsnittet "Fotosyntes och cellandning" och ha två läxförhör på det. (Ett på försök och ett som räknas)
 • Ha fyra grupper där varje grupp på valfritt sätt presenterar var sitt av områdena Kolhydrater, Fetter Proteiner, samt Vitaminer och mineralämnen. I första hand skall informationen tas från läroboken s.122-135. Varje grupp skall också skriva tre flervalsfrågor till en tipspromenad och maila läraren med en fråga på varje sida. (maila helst svaret på frågorna också)

Bedömning

Elevernas resultat på läxförhöret (det som räknas) liksom hur väl de genomför grupparbetets alla delar kommer att bedömas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: