Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nu snackar vi! VT-16

Skapad 2016-01-06 20:33 i Vasaskolan Hedemora
Ett område där du får träna på att uttrycka dig muntligt för att bli bättre på att informera, underhålla och övertyga.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Ett område där du får träna på att uttrycka dig muntligt för att bli bättre på att informera, underhålla och övertyga. Vi inleder med en grundkurs i retorik efter att vi inspirerats av en kort film. Sedan väljer du ett uppdrag inom ramen för "Nu snackar vi!"

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Detta ska du lära dig:

 • Att tala oförberett i mindre grupp (improvisera).
 • Att berätta roliga historier.
 • Att presentera en person eller en sak.
 • Att vara en schysst, aktiv lyssnare.
 • Att lyssna kritiskt, att ta in information och använda dig av den genom att till exempel ställa frågor och resonera vidare.
 • Att förbereda ett kort tal för att övertyga/informera andra.
 • Att använda digitala medier för att spara och sprida ditt tal.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi inleder med att se några inspirerande filmklipp, lyssna på tips och råd från en retoriker och senare övar vi på att våga och kunna tala för en publik både improviserat och förberett.

Vi arbetar med "Tungan rätt i mun" från UR och lär oss om vad retorik är och hur vi använder oss av konsten att tala i vardagen.

Inom ramen för Nu snackar vi" väljer du sedan ett uppdrag som du förbereder och spelar in med datorns Audacity eller med ljudinspelningsfunktion i din mobiltelefon.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Hur du använder din kropp och din röst för att få fram ditt budskap till en lyssnare.
 • Hur uppmärksam och stöttande du är som lyssnare
 • Hur väl du planerat och anpassat ditt innehåll för att fånga dina lyssnare.
 • Hur du använder teknik för att förstärka ditt budskap.
 • Hur du för samtalen och diskussionerna framåt.

Uppgifter

 • Dags att förbereda ditt tal!

 • Nu är det dags att du börjar förbereda ditt tal!

 • Nu är det dags att du börjar förbereda dig för ditt tal!

 • Nu är det dags att du börjar förbereda ditt tal!

 • Nu är det dags att du börjar förbereda ditt tal!

Matriser

Sv
Svenska muntlig framställning

Kommunikativ kvalitet

Du har ännu inte uppnått målen för kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du läser innantill . Du behöver titta på publiken
Du kommer ihåg att se på publiken ibland, men flackar med blicken
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken.
Du engagerar publiken t.ex. genom att få dem att ställa eller besvara frågor
Du läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Du behöver tala starkare och tydligare för att höras
Du inleder starkt och tydligt men tappar styrka efter ett tag
Du talar starkt och tydligt
Du låter engagerad och kan variera styrka efter behov
Du varierar tempo och ton för att fängsla publiken
Du behöver tala lugnare/ med större flyt och variera din röst.
Du har svårlyssnade passager men rättar ibland till tempo och tonfall.
Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt
Du använder dig av pauser på ett passande sätt
Kroppsspråk
Du behöver ge ett mer engagerat intryck.
Du verkar osäker på hur du ska stå och röra dig.
Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert
Du ger ett engagerat intryck och kan använda dig av gester samt ändra kroppshållning för att förstärka budskapet
Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt

Sammanhang och uppläggning

Du har ännu inte uppnått målen för kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Disposition Inledning
Du inleder bara med ”Jag har om…”
Du försöker ha en inledning som kan få publiken att bli intresserad
Din inledning ger en översikt över föredragets huvudpunkter
Du har en tydlig inledning som får publiken med på noterna
Du bjuder på en passande inledning som ingen glömmer
Avhandling
Ditt innehåll är bra, men skulle kunna utvecklas
Du har valt ut ett innehåll som håller kvar publikens intresse genom nästan hela föredraget.
Ditt innehåll fängslar publiken och man vill gärna veta mer.
Avslutning
Efter några sekunder förstår alla att det är slut
Du säger ”Nu är det slut!”
Du avrundar så alla förstår att det är en avslutning
Din avslutning sammanfattar dessutom innehållet
Du avslutar med en ”knorr” som ingen glömmer
Röd tråd
Otydlig, du hoppar mellan olika saker
Du har en tanke med föredraget och försöker hålla dig till den
Du har en tydlig röd tråd från början till slut
Ditt föredrag är klart och tydligt strukturerat, och dess olika delar utgör en helhet
Du har hela ursprungstexten med eventuella överstrykningar och ändringar framför dig
Du har en renskriven text framför dig
Du har bearbetat ditt manus så det mest innehåller stödord och nyckelmeningar samt kan släppa manus mer och mer
Du kan hantera manuskort och annan minnesrekvisita. Du har t.ex. antecknat i manus hur du ska låta och röra dig vid speciella inslag
Du kan variera användandet av manus efter situation och utnyttjar det på bästa sätt så du verkar oberoende av det
Karta, bilder
Du använder inget hjälpmedel
Du börjar använda hjälpmedel, men det verkar lite oplanerat
Du använder hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant
Du kan hantera dina hjälpmedel på ett genomtänkt sätt
Dina hjälpmedel gör allting mer begripligt och intressant

Språklig kvalitet

Du har ännu inte uppnått målen för kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du använder enkla ord . Upprepningar och utfyllnadsord är vanliga.
Du har med svårare formuleringar från andra texter fast förstår inte vad de betyder riktigt själv
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå
Du använder ord varierat, förklarar svåra och specifika ord i sitt sammanhang
Ditt ordval är varierat och du finner oftast det rätta ordet
Du använder begrepp som du inte helt behärskar(SV/SVA)
Du är insatt i ditt ämne och kan förklara på olika sätt och svara på frågor så alla förstår
Du fastnar i t ex ”eehm” och andra utfyllnadsord
Du tar risker vad gäller ord och strukturer (SVA)
Du klarar att använda abstrakta begrepp korrekt
Du försöker använda ett passande språkbruk för situationen
Du använder rätt språkbruk för situationen
Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Framförandet
Det märks ingen skillnad från förra redovisningen
Du kan med viss hjälp hitta delar hos olika framförande som kan bearbetas, skillnad kan märkas vid nästa redovisning
Du har tagit emot och gett konstruktiv kritik och börjar förstå och kunna använda dig av den
Du har tagit emot responsen och tydligt använt dig av den vid nästa redovisningstillfälle
Du känner själv vad du kan förbättra och strävar medvetet dit vid varje redovisning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: