Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 ht 12 - Geometri

Skapad 2016-01-06 21:19 i Strandskolan Tyresö
Grundskola 7 Matematik
Geometri kommer från grekiska och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei´a som betyder mäta.

I det här kapitlet får du lära dig mera om olika geometriska figurer, vinklar, omkrets och skala.

Innehåll

1. Geometri

Geometri är ett område som återkommer varje år inom matematikundervisningen. Denna gång kommer vi att koncentrera oss på följande moment:

 • Uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • Använda gradskiva och passare
 • Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • Räkna med skala

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi arbetar utifrån följande syften och övar dessa förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Följande centrala innehåll kommer att behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

4. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp. Vi har gemensamma genomgångar. Vi får praktiskt använda gradskiva och passare. Vi utvecklar vårt matematiska språk.

Varje vecka arbetar vi med ett moment enligt den planering som eleverna fått. Där står också vilka sidor i matteboken som är kopplade till de momenten. Vi arbetar också med andra uppgifter.

5. Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under perioden, vid läxförhör och vid ett prov vecka 6.

6. Kunskapskrav

 Följande kunskapskrav är aktuella för området:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  C 9
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  C 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Planering Vecka 2 - 6

Vecka 2: Vinklar (mäta och rita), Vinkelsumman i en triangel. Uppgift 1 - 12

Vecka 3: Trianglar, fyrhörningar, cirkelns omkrets. Uppgift 13 - 37

Vecka 4:  Skala. Uppgift 38 - 49. Diagnos

Vecka 5: Röd kurs sid 92 - 99 samt repetition

Vecka 6. Repetition och PROV

Till provet: Repetera genomgångar samt sammanfattningen på sid. 100 -101.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: