Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT årskurs 4

Skapad 2016-01-07 08:59 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisningen i ämnet matematik kommer du att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll - Vad?

Arbetsområden

 • Tid
 • Addition och subtraktion
 • Geometri
 • Bråk
 • Multiplikation och division

Undervisningens innehåll - Hur?

                Tid

Mål:

 • Kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • Kunna läsa och skriva datum
 • Kunna avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • Kunna räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag

 • Kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

 • Kunna läsa av en tidtabell

Förstå och kunna ge exempel på eller förklara vad följande matematikord betyder:

 • år
 • skottår
 • månad
 • vecka
 • dygn
 • timme
 • minut
 • sekund

 • datum

 • tidsskillnad

 • tidtabell

                   Addition och subtraktion

Mål:

 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000
 • Kunna räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
 • Kunna tecknet för "ungefär lika med"
 • Kunna använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

Förstå och kunna ge exempel på eller förklara vad följande matematikord betyder:

 • addition
 • subtraktion
 • ungefär lika med

 • fyrsiffriga tal
 • fler – färre

 

                 Geometri

Mål:

 • Kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • Kunna namnen på olika månghörningar
 • Kunna förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • Kunna förstå och använda skala

Förstå och kunna ge exempel på eller förklara vad följande matematikord betyder:

 • rät vinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • störst vinkel
 • minst vinkel
 • månghörning
 • sida
 • hörn
 • naturlig storlek
 • förstoring
 • förminskning
 • skala

 

                 Bråk

Mål:

 • Kunna läsa och skriva bråk, till exempel 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6, 3/8
 • Kunna avläsa bilder med bråk
 • Veta hur många delar det går på en hel
 • Kunna storleksordna bråk, till exempel 1/5, 2/5, 4/5 och 1/4, 1/3, 1/2


Förstå och kunna ge exempel på eller förklara vad följande matematikord betyder:

 • hel
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel
 • sjättedel

 • åttondel

 • tiondel

 • störst bråk

 • minst bråk

 

               Multiplikation och division

Mål:

 • Kunna räkna multiplikation med större tal, till exempel 3*4 174
 • Kunna räkna med kort division, till exempel 1248/4, 3615/3
 • Kunna använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Förstå och kunna ge exempel på eller förklara vad följande matematikord betyder:

 • multiplikation
 • multiplicera
 • division
 • dividera

 • kort division

     

Bedömning

Formativ- och summativtbedömning görs genom läxarbete och diagnostiska prov på ovan nämnda områden.

Matriser

Ma
Matematik åk 4

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
Jag kan förstå vårt talsystem
Jag kan ordna tal efter storlek
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Addition och subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2 & 7
Jag förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.
Jag vet hur lilkhetstecknet används.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-1000
Jag kan använda addition och subtraktion när jag löser textuppgifter.
Geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3 & 8.
Jag kan mäta och uppskatta längd i meter, centimeter och millimeter.
Jag kan växla mellan olika längdenheter.
Jag kan mäta och rikta sträckor.
Jag kan känna igen och kan namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.
Jag kan rita rektanglar och kvadrater med givna mått.
Jag kan räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation & division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 4 & 10.
Jag förstår hur multiplikation och addition hör ihop.
Jag kan multiplicera ental, tiotal och hundratal. Tex: 5x6 5x60 5x600
Jag förstår hur multiplikation och division hänger ihop.
Jag kan använda kort division.
Jag kan använda multiplikation och division när jag löser textuppgifter.
Tabeller, diagram, tid & temperatur.
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan hämta uppgifter ur tabeller.
Jag kan ordna fakta i en tabell.
Jag kan läsa av stapeldiagram.
Jag kan rita ett stapeldiagram.
Jag kan hela analoga klockan. Jag kan avläsa temperatur.
Jag kan hela analoga & digitala klockan. Jag kan förkortningar för enheter som handlar om tid. Jag kan avläsa skillnader i temperatur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: