👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text år 1

Skapad 2016-01-07 09:07 i Björkris skola F-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du kommer att få arbeta med berättande texter.
Grundskola 1 Svenska
Skriva berättelser med inledning, handling och avslut. Tänk med pennan i din hand – pennan är ditt trollspö. Använd det magiska redskapet – tänk, skriv och var lite galen! Då frigörs sådan kunskap som du annars inte är medveten om!

Innehåll

Syfte

Du kommer att få lära dig mer om berättelsestrukturer, hur berättelser är uppbyggda, för att så småningom själv kunna skriva berättelser med röd tråd.

 • Förmågor (grön cirkel)
 • Centralt innehåll (lila större kvadrat)
 • Kunskapskraven (Lgr 11) (blå kvadrat)

                    Se kopplingar till läroplanen nedan.

Det här skall du lära dig (konkretisering av kunskapskraven)

 • återberätta en berättelse som du fått höra så att andra förstår. (röd tråd)
 • skriva en berättelse med inledning, händelse och avslut.
 • skriva på dator.

Så här kommer du att få arbeta (arbetsformer).

 • lyssna på berättelser.
 • återberätta berättelser.
 • skriva berättelser ihop med dina klasskamrater.
 • lägga bilder i rätt ordning så att det blir en historia. (röd tråd)
 • rita en berättelse med inledning, händelse och avslut.
 • skriva berättelser med hjälp av sekvensbilder.
 • rita och skriva egna berättelser.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (bedömning)

 • du är med på lektionen.
 • att du kan rita och skriva en berättelse med inledning, händelse och avslut. (röd tråd)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3