Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 vt-16

Skapad 2016-01-07 10:42 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket, kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin egen förmåga att använda språket
Grundskola 6 Engelska
Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket, kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin egen förmåga att använda språket

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisningen i ämnet engelska kommer du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll - Vad?

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisningens innehåll - Hur?

Mål med undervisningen under vårterminen:

 • Kunna förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.


 • Kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.


 • Kunna formulera dig skriftligt, tydligt och sammanhängande.


 • Kunna bearbeta dina egna texter för att förtydliga och variera texterna.


 • Kunna formulera dig muntligt, tydligt och sammanhängande.


 • Kunna välja och använda olika strategier när ordförrådet inte räcker till under samtal och vid till exempel brevskrivning, samt för lyssnande och läsning.


 • Kunna välja bland olika texter, sammanfatta och bearbeta texten samt presentera ett eget arbete muntligt och skriftligt.


 • Kunna hälsningsfraser/artighetsfraser.    

 

Kunna prata och skiva fraser eller hela meningar med följande innehåll:

 • Kunna presentera dig själv: namn, ålder, släkt och familj, husdjur,
  var du bor, hur du tar dig till skolan, telefonnummer, sport- och fritidsaktiviteter.


 • Kunna berätta något om dagar, månader, årstider och väder.


 • Kunna berätta något om helgdagar och födelsedagar.


 • Kunna några ord och fraser om skolämnen och ”skolsaker”.


 • Öva på att berätta om semesterresor och strandaktiviteter samt om camping.
  Känna till något om strandaktiviteter i Australien och jämföra med egna erfarenheter i Sverige.


 • Kunna tala om vad du vill äta till frukost samt be att få saker vid matbordet.


 • Kunna några ord och fraser för att kunna beställa på restaurang.


 • Öva på att samtala om mat och mattraditioner i den engelsktalande världen
  samt jämföra med egna traditioner i Sverige.


 • Kunna några ord och fraser för att handla kläder.


 • Kunna berätta vad du tycker om olika typer av filmer, tv-program och böcker.


 • Öva på att samtala om yrken och berätta om egna framtidsdrömmar.


 • Öva på att samtala om kroppen och sjukdomar.


 • Kunna berätta något om julfirande.

 

Utöka det egna ordförrådet om vardagliga och välbekanta ämnen; lära dig att uttala och stava följande ord:

 • färger
 • dagar, månader, årstider
 • helgdagar
 • räkneord
 • familjeord
 • sportaktiviteter
 • hobby/fritidsaktiviteter
 • skolämnen
 • Ord i skolan
 • kroppen
 • mat, måltider
 • husdjur
 • maträtter
 • adjektiv
 • adverb
 • frågeord
 • alfabetet
 • väder
 • prepositioner
 • kläder
 • möbler
 • Rum i bostaden
 • Göra olika saker: städa, diska…
 • motsatsord
 • skolämnen
 • vägbeskrivning
 • Byggnader i staden
 • Bo på hotell
 • fordon
 • turistorterKunna formulera dig mer språkligt korrekt; lära dig att uttala och stava oregelbundna verb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetssätt – för att nå målen kommer du att:

 • Öva och arbeta i Textbook och Workbook: prata, skriva, lyssna och läsa samt grammatiska övningar och lära dig att förstå engelska som man talar i olika engelsktalande länder.


 • Delta i olika spel, lekar och tävlingar.


 • Se och lyssna på en serie från England, med engelskt tal samt textad på engelska.


 • Kontinuerligt få göra olika diagnostiska prov då du har möjlighet att visa vad du kan när det gäller hör- och läsförståelse samt att kunna skriva och prata tydligt och sammanhängande.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedömning

Kunna förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Jag bedömer hur mycket du förstår av innehållet:

 • Det mest väsentliga av innehållet.


 • Det huvudsakliga innehållet med några detaljer.


 • Förstår helhet och sammanhang, uppfattar betydelsefulla detaljer.

 

 

Kunna formulera dig skriftligt, tydligt och sammanhängande.

Jag bedömer följande:

 • Viljan att skriva och berätta – det är viktigt och språkutvecklande!


 • Hur tydliga, fylliga och sammanhängande texterna är.


  En bra struktur gör texten tydlig, till exempel genom att dela in texten i olika stycken.


  Ju större ordförråd du har desto fylligare texter kan du skriva; du kan skriva och berätta om det du vill, inte bara om det som ordförrådet räcker till – därför är det viktigt att bygga upp ett stort ordförråd.


  Om du binder ihop meningar med olika sambandsord samt varvar kortare och längre meningar så blir det ett bra flyt i texten.


 • Det språkliga: stavning, skiljetecken samt meningsbyggnad.


 • Om du bearbetar dina egna texter för att förtydliga och variera texterna.

 

 


Kunna formulera dig muntligt, tydligt och sammanhängande.

Jag bedömer följande:

 • Viljan att prata och samtala – det är viktigt och språkutvecklande!


 • Hur tydligt, fylligt och sammanhängande du talar/samtalar.


  Ju större ordförråd du har desto fylligare blir samtalet; du kan berätta om det du vill, inte bara om det som ordförrådet räcker till – därför är det viktigt att bygga upp ett stort ordförråd.


 • Uttal och intonation samt hur språkligt korrekt du talar/samtalar.

 

 

Jag bedömer:

Om du kan välja och använda olika strategier när ordförrådet inte räcker till under samtal och vid till exempel brevskrivning, samt för lyssnande och läsning.

Exempel på strategier för lyssnande och läsning:

Titta på bilder och läsa rubriker och underrubriker.

Med hjälp av de ord du förstår i texten, försöka förstå sammanhanget/hela texten trots att det finns ord du inte förstår.


Exempel på strategier under samtal och vid till exempel brevskrivning:

Försöka omformulera dig.

Använda synonymer – alltså ord som betyder nästan samma sak.

Ställa frågor.

Svara och bekräfta det som sägs med ord och meningar.

 

 

Jag bedömer:    

Om du kan välja bland olika texter, sammanfatta och bearbeta texten samt presentera ett eget arbete muntligt och skriftligt.

 

Matriser

En


En
Engelska åk 4-6

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du använder dig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.
Medier
Att kunna välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: