Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap vt-16

Skapad 2016-01-07 11:12 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbeta med det centrala innehållet i åk 6 bl.a utifrån boken "Kriget om källan".
Grundskola 6

i det här arbetsområdet arbetar vi med demokrati - diktatur. Vi arbetar med den skönlitterära boken "Kriget om källan" och läroboken samt aktuella tidningsartiklar.

Du kommer även att kunna lära dig mer om hur Lunds kommun styrs.

Med hjälp av olika nyheter studerar ni hur beslut fattas och hur man kan påverka den demokratiska processen.

 

Matriser

Samhällskunskap ht -16

Grundläggande
Utvecklade
Väl utvecklade
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska struktu­rer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam­ hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven vär­derar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Kunskap om demokratiska besluts processer och hur man kan påverka dem
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära samman­hang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsproces­ser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: