Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster + Geometri

Skapad 2016-01-07 11:33 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Du kommer att få jobba med olika matematiska uttryck och mönster.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att få jobba med olika matematiska uttryck och mönster.

Innehåll

Tidsåtgång

V 2-15

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Arbetssätt

Under det här arbetsområdet kommer du att arbeta med följande matematiska begrepp:

 • Prioriteringsregler
 • Variabel
 • Algebraiskt uttryck
 • Värdet av ett uttryck
 • Förenkling av uttryck
 • Mönster
 • Ekvationer
 • Prövning
 • Omkrets
 • Area
 • Volym

Vi har gemensamma genomgångar sedan kommer vi att arbeta både enskilt och i grupp.

Varje vecka vecka kommer vi också att repetera inför de nationella proven som äger rum vecka 14

Bedömning

Du kommer att bedömas kontinuerligt samt efter ditt resultat på de nationella proven och även på ett prov i vecka 15 på kapitel 3 och 4 i Gamma.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: