Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 4 vt 16, växter och djur.

Skapad 2016-01-07 11:39 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 Biologi Kemi
...

Innehåll

Syfte - Varför? 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Centralt innehåll - Vad?Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Undervisningens innehåll - Hur?

Under vårterminen så kommer dessa områden behandlas.  

 • Djur, varför ser de ut som de gör.
 • Djurens livscykel
 • Djurens släktträd
 • Näringskedjor
 • Sortering, sortera olika djur i grupper så som du tycker att de hör ihop. Skriv vad djuren i varje grupp har gemensamt. Jämför med hur de andra i klassen har sorterat.
 • Darwins evolutionsteori
 • Begreppet liv och Carl von Linnés arbete.
 • Fotosyntesen och förbränning
 • Blomväxter, barrväxter, fröväxter
 • Svampar
 • Allemansrätten

Under vårterminen så kommer vi att behandla områdena djur och växter. Vi kommer att arbeta med samt lära oss namnen på några vanligt förekommande djur och växter genom att arbeta med hur man kan sortera och gruppera dem. Du kommer att få visa dina kunskaper genom eget eller grupparbete om ett eget valt djur, systematiska undersökningar och sortering samt skriftligt prov. Varje område kommer att avslutas med ett skriftligt prov som är uppbyggt genom instuderingsfrågor från boken om Biologi.

Undervisningen utgår från Boken om Biologi, olika systematiska undersökningar och ett flertal filmer om områdena som behandlas.

Bedömning

Bedömning:

Jag kommer att bedöma om du kan genomföra en undersökning: sortera olika djur i grupper så som du tycker att de hör ihop, därefter skriv vad djuren i varje grupp har gemensamt och jämföra med hur de andra i klassen har sorterat.

 • … enkla. 
 • … utvecklade. 
 • … välutvecklade

 

Jag kommer att bedöma om du väljer ut information ur olika källor som du själv förstår och som är relevant till uppgiften.

 • … viss anpassning. 
 • … relativt god anpassning. 
 • … god anpassning.

 

Jag kommer att bedöma om informationen i den muntliga presentationen och på planschen/i häftet är anpassad till mottagaren, alltså informationen ska dina klasskamrater kunna förstå.

 • … viss anpassning. 
 • … relativt god anpassning. 
 • … god anpassning. 

Jag kommer också att bedöma hur arbetet presenteras muntligt samt planschens/häftets innehåll och utseende.   

 • … till viss det för samtalet och diskussionen framåt. 
 • … för samtalet och diskussionen framåt. 
 • … för samtalet och diskussionen framåt och  fördjupar och breddar den. 

Jag kommer att bedöma om du kan reflektera över dina egna resultat och jämföra med andras resultat för att resonera om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Jag kommer att bedöma om dina resonemang är… 

 • … enkla. 
 • … utvecklade. 
 • … välutvecklade. 

I det skriftliga provet kommer jag att bedöma om du kan ge exempel på och/eller beskriva och förklara med användning av biologins begrepp utifrån ett visst antal instuderingsfrågor till kapitlet ”Djur” och "växter" i biologiboken.

 

Matriser

Bi Ke
Växter och Djur vt 16 åk 4

Granska information, kommunicera och ta ställning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
E
C
A
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven ställer frågor och kan framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven ställer frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt..
Eleven ställer frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information.
Källkritik
Använder olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använder olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använder olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Diskussion
Eleven kan använda information i diskussioner.
Skapa texter
Eleven kan använda information för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassningar till sammanhanget.
Eleven kan använda information för att skapa texter och andra framställningar med relativ god anpassningar till sammanhanget.
Eleven kan använda information för att skapa texter och andra framställningar med god anpassningar till sammanhanget.

Begrepp

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Begrepp
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang.
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang.
Beskriva - biologiska sammanhang
Ger exempel på och beskriver biologiska sammanhang med viss användning av biologins begrepp.
Förklarar och visar på enkla samband inom biologiska sammanhang med relativ god användning av biologins begrepp.
Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag inom biologiska sammanhang med god användning av biologins begrepp.
Beskriva - beroende och påverkan
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen. Gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen. Gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Organismers anpassning
Ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: