Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2016-01-07 12:02 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vi i sv/sva arbetar med berättande texter.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

I ämnet svenska/svenska som andraspråk arbetar vi med berättande texter och lär oss hur en fabel är uppbyggd. 

Innehåll

Förmågor

Du tränar på att utveckla din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans med texter för att lära oss om den berättande textens struktur, i form av fabeln, där syftet och de språkliga dragen synliggörs.

Vi kommer att göra olika övningar för att öva de delar som är typiska.

Vi övar på att skriva dialog.                                                                                            

Vi kommer titta på film och lyssna på olika fabler.                                                          

Vi kommer öva oss på att bedöma några berättande texter.

I slutet av området ska du skriva en egen berättande text i form av en fabel.

Kunskapsmål och bedömning

Under arbetets gång är du är aktiv på lektionerna - fokuserar på arbetet, skriver ner dina tankar och reflektioner, deltar i diskussioner och medverkar i textsamtalen.

Du ska kunna

 • skriva en inledning
 • organisera innehållet
 • skriva dialoger
 • använda rätt tempus (preteritum) och tidsord/sambandsord
 • variera och bygga ut meningarna
 • skriva en avslutning med sensmoral
 • planera och skriva en berättande text, en fabel, på egen hand.

Du bedöms enligt matriserna nedan.

Matriser

Sv SvA
Matris för berättande texter

Berättande text

Börjar
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
INNEHÅLL
Texten är begriplig med den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med en utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
Struktur
Skriver en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning.
Har i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett bra sätt.
Har en väl fungerande struktur. Behöver inte följa strukturen för en berättande för att skapa en spännande berättelse.
Inledning
Tar bara med delar av informationen och förutsätter att läsaren delar bakgrundskunskapen. Bristande info om tid och plats.
Försöker vägleda läsaren med en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning..
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Försöker sig på nyskapande berättelsedrag. Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvudpersoner och bipersoner.
Problem/komplikation
Återger en rad händelser men de leder inte till en komplikation.
Har en inledande händelse som antyder en komplikation. Kopierar och använder komplikationer från välkända berättelser.
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än en komplikation.
Utvecklar en berättelsekurva som går att följa och är sammanhängande. Utvecklar och löser varje komplikation i olika avsnitt.
Upplösning/avslutning
Skriver en enkel avslutning t.ex. "Det var en dröm.".
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman som t.ex. att det goda besegrar det onda.
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och löser någon av konflikterna.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder ett fåtal av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder de språkliga drag som typiska för en berättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt men utan variation.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras med avsikt att skapa spänning och tempoväxling.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten och visar på god språklig variation. Kontrollerar effektivt språket och strukturen och väljer nog ord och stil.
Tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Använder tempus korrekt och använder det effektivt.
Skiljetecken
Använder en del skiljetecken. Har vissa svårigheter att använda rätt skiljetecken.
Använder de flesta skiljetecken på rätt sätt.
Använder rätt skiljetecken på rätt plats.
Använder rätt skiljetecken. Använder skiljetecken för att göra texten levande utan att överdriva.
Dialog
Försöker skriva dialoger. Har vissa svårigheter att skriva skiljetecken.
Skriver dialoger. Använder rätt skiljetecken de flesta gånger.
Skriver dialoger på rätt sätt.
Skriver dialoger på rätt sätt. Använder rätt skiljetecken. Använder andra ord än 'sa'.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: