Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The English Speaking Countries

Skapad 2016-01-07 13:18 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Realia - i form av enskilt arbete
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under några veckor kommer ni få chans att fördjupa er i hur det kommer sig att engelska har blivit ett så stort världsspråk. När och varför har språket vuxit?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter kommer du att öva genom de filmer och texter som du kommer att läsa för att kunna sammanställa din information. Du visar din förmåga genom att välja ut relevant fakta och genom att dra rimliga slutsatser om det du har läst.

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift kommer du mest att få chans att öva skriftligt på under detta arbetsområde. Du visar din förmåga genom att använda ett så korrekt språk som möjligt dels på din plansch och dels i din reflekterande text.

Din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, kommer du att öva genom de filmer och texter som du kommer att läsa, samt genom dina kamraters presentationer. Du visar din förmåga att reflektera över livsvillkor och kultur mm genom din egen presentation samt genom de slutsatser du drar i din reflekterande text.

Till viss del kommer du även öva på att anpassa ditt språk till uppgiftens syfte och målgrupp (information till dina klasskamrater) samt att använda rätt strategi för att få fram den information som du behöver.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

V 2

Tisdag                Titta på filmer om ”the English speaking world”. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YEaSxhcns7Y

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kIzFz9T5rhI

https://www.youtube.com/watch?v=SfKhlJIAhew

                             Gå igenom planeringen och uppgiften. Välj land.

Fredag               Leta fakta om landets historia.

V 3

Tisdag                Skriv ner fakta om landet och lämna in för bedömning.

Fredag               Leta fakta om landets geografi och dess största inkomstkällor.

V 4

Tisdag                Skriv ner fakta om geografi och inkomstkällor.

Fredag               Leta fakta om landets högtider och traditioner.

V 5

Tisdag                Skriv ner fakta om högtider och traditioner och lämna in.

Fredag               Leta fakta om hur och varför landet började tala engelska.

V 6

Tisdag                Skriv ner fakta om hur och varför landet började tala engelska.

Fredag               Leta bilder som kan passa, bearbeta stavfel/grammatik mm och sätt ihop alla olika texter till en plansch. Tänk på att det både är viktigt att göra planschen tydlig och intresseväckande samt informerande.

V 7

Tisdag               Jobba vidare/sammanställ och korrekturläs.

Fredag               Jobba vidare/sammanställ och korrekturläs.

v 9

Tisdag               Redovisa ert land genom att sätta upp era planscher och gå runt och läs på varandras.

Skriv en reflekterande text om några företeelser som du har läst om i ditt eget land och som också finns i någon av de andras redovisningar. Jämför också med hur vi har det i Sverige.

Fredag               Skriv klart din reflekterande text och lämna in. Glosförhör på dina individuellt valda ord.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Uppgifter

 1. Du skall skapa en informationsplansch om ett engelsktalande land. Landet måste inte ha engelska som sitt första språk. Informationen skall berätta kort om ett par händelser i landets historia, om landets geografi, om några traditioner och högtider samt om hur och varför man började tala engelska i landet. Under arbetets gång kommer du att lämna in en av texterna för feedback från mig. Övriga texter får du feedback på efter arbetsområdets slut.
 2. Du skall göra en ordlista som hänger ihop med ditt land, innehållande 20 nya ord. Dessa skall sitta bredvid din plansch och du ska visa på ett läxförhör att du har lärt dig de nya orden.
 3. När alla har gjort sina planscher skall du läsa de andras resultat och skriva en reflekterande text där du skall jämföra några aspekter mellan ”ditt” land och ett/två andra länder.

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Dina utvärderingsfrågor:

Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lättast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

Matriser

En
Matris till English speaking Countries

Kunskapskrav
E
C
A
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
4 Välja och använda material
Språkliga strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan hitta relevant information. Du kan göra viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du kan till viss del använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion.
Du kan hitta relevant information. Du får ofta med det viktiga och du kan använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion på ett fungerande sätt.
Du kan hitta relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen föra ett samtal framåt samt resonera/sammanställa skriftligt.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva till syftet.
7 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
10 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ /samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: