👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2016-01-07 13:22 i Vessigebroskolan Falkenberg
Trafikregler är viktiga i alla åldrar. Dessutom ska vi få syn på var farliga ställen finns i trafiken och hur vi säkert kan ta oss fram. Med denna kunskap och framförallt mognad kommer barnen så småningom att kunna vistas på ett säkert sätt i trafiken både som fotgängare, cyklist, mopedist och bilist.
Grundskola 1 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi jobbar med vanliga trafikregler och vilka situationer som är farliga i vår närmaste trafikmiljö. Vi tittar på film för att se hur en reflex fungerar och tar reda på hur en cykel ska vara utrustad.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du visar att du utvecklar dina förmågor genom att du:

Kommunikativ förmåga: deltar i samtal och säger vad du tänker och tycker i olika frågor t ex kunna argumentera för varför man ska använda cykelhjälm i trafiken, kunna berätta vad de vanligaste trafikmärkena betyder

Analysförmåga: kan se var farliga trafikplatser är i vår närmaste omgivning och föreslå lösningar så att både barn och vuxna kan ta sig fram på ett säkert sätt i trafiken

Begreppsförmåga: förstår och använder begrepp som övergångsställe, gångbana, fotgängare, reflex, zebralagen, bilist, trafikmärke

Förmåga att hantera information: kan skriva en gemensam faktatext om hur en cykel ska vara utrustad utifrån film eller lärobokstext. 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Hur vill ni att vi ska lära oss om trafikregler? Se film? 

Hur ska ni kunna lära er att se var farliga platser är i trafiken? Promenad?

Hur lära in nya ord? Ordkort i par?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3