Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-01-07 13:27 i Njupkärrs skola Tyresö
Grundskola 4 – 6
Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? Vilka rättigheter har alla människor i världen? Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i Sverige?

Innehåll

1. Lag och rätt

Under några veckor kommer vi att arbeta med lagar och regler. Vi kommer att lära oss varför vi har lagar och regler, vad som händer om man bryter mot dessa och hur brott kan påverka dem som utsätts för dem och de som begår dem. Vi kommer också att arbeta med de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

4. Arbetssätt

 • Vi läser gemensamt i boken Samhället. 
 • Vi svarar på frågor och ställer frågor samt diskuterar rätt och fel.
 • Vi ser filmer om lag och rätt.
 • Vi läser tidningsartiklar som handlar om straff och samtalar om dem.
 • Ni kommer i små grupper få spela upp en påhittad rättegång inför klassen.
 • Momentet avslutas med ett skriftligt prov.

5. Bedömning

Jag kommer under arbetets gång att bedöma

 • Din förmåga att delta i diskussioner om rätt och fel.
 • Ditt resultat vid det skriftliga provet.

6. Kunskapskrav

Se bedömningsmatris

Matriser

Tyresö Samhällskunskap år 4-6 Skolverksmodell MED indelningar av förmågor

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Samhällsstrukturer
Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Människors & barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: