Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-01-07 13:28 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 2 NO (år 1-3) Idrott och hälsa
Hur funkar egentligen kroppen? Vad har de olika kroppsdelarna för funktion och hur samarbetar de? Detta och mycket mer kommer du att lära dig när vi under ett antal veckor arbetar med människokroppen.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
berätta om varför vi behöver skelettet, musklerna och huden.
berätta om matens väg genom kroppen (matspjälkningen).
berätta på ett enkelt sätt om hjärtat, blodet och andningen (blodomlopp och andningsapparaten).
berätta om hur man håller sig frisk, mår bra och växer (hälsa).

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedömma:
din förmåga att berätta om människans kroppsdelar.
din förmåga att diskutera saker som påverkar människans hälsa
din förmåga att samtala om myter som handlar om människan
din förmåga att utföra undersökningar
din förmåga att göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat
din förmåga att dokumentera och använda den i diskussioner och samtal

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • Bi   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Bi   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Bi   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Bi   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

undervisning

Du kommer att få:
se filmer
göra undersökningar och praktiska moment och dokumentera i book creator
läsa i No-boken
samtala med dina klasskamrater
genomgångar
jämföra dina egna och andras resultat


Matriser

NO Idh
Bedömningsmatris i NO, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: