👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Raketer - ett arbete i fysik och teknik!

Skapad 2016-01-07 14:07 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Ett spännande arbetsområde för att förstå krafterna som driver raketer och dagens kommunikationsteknik.
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik

Innehåll

Uppdrag

-Är att designa och bygga minst två rymdraketer som ska kunna skjutas iväg med lufttryck. Målet är att ”raketen” ska skjutas så långt som möjligt rakt fram från uppskjutningsrampen.

-Du ska också räkna ut hastigheten på din raket.

-Du väljer sedan den raket som du efter testning och utveckling tror kommer att gå längst och tävlar sedan vid ett tillfälle mot dina klasskamrater. Den raket i klassen som då går längst vinner.

-Efter uppskjutningen ska en rapport lämnas in över arbetet efter nedanstående kriterier.

Inlämning av rapport!

Sker på dator via Classroom

Raketen

Raketen ska bestå av en cylinderformad kropp, noskon och vingar. Tyngdpunkten regleras med kludd – på lämpligt ställe beroende på var man vill ha tyngdpunkten.

Material

Papper

Tejp

Kludd

Papp

Regler

 1. Du ska konstruera minst två raketer där du ändrar ”något” i designen för att kunna reflektera och eventuellt dra slutsatser kring vad i designen det är som gör att den ena åker längre.
 2. Rymdfarkosten ska ha samma diameter som kopparröret på uppskjutningsrampen.
 3. Tyngdpunkten varieras med kludd.
 4. Raketens vingar ska vara formade så att raketen åker rakt fram. Den får spinna men ska inte svänga åt något håll – TÄNK PÅ SÄKERHETEN!
 5. Du får inte använda annat material än det som står i listan.
 6. Raketen ska skjutas iväg med 8 bar.

Rapport

 1. Lämnas in enskilt
 2. Bifoga en eller flera ritningar över ditt bygge
 3. Beskriv med text din design på raketen och förklara varför Du byggt som Du gjort och hur Du tror att det kommer att fungera. Om du gjort flera ritningar/raketer ska Du berätta vad som skiljer dem åt och varför du valt att göra just den skillnaden.
 4. Resultatet av testningen – fungerade raketen som Du hade planerat?
 5. Ge förslag på hur Du skulle kunna förändra designen om Du fick chansen att göra om designen efter testningen och förklara hur de förändringarna skulle fungera.
 6. Beräkna hastigheten på din raket när den landar.
 7. Du ska nu - enligt betygsmatrisen – förklara hur en raket är uppbyggd och hur den fungerar genom att använda dig av ”ämnesspecifika” begreppFörslag på ord som kan vara med: kraft, Newton, motkraft, friktion, luftmotstånd, gravitation, dragningskraft, massa, tyngdpunkt, rörelse, likformig rörelse, acceleration, retarerad rörelse,
 8.  

Du kan undersöka hur en raket är uppbyggd och förklara hur den fungerar - dvs hur de olika delarna i raket samarbetar för att få den att fungera - genom att till viss del använda dig av ”ämnesspecifika” begrepp.

 

Du kan undersöka hur en raket är uppbyggd och förklara hur den fungerar - dvs hur de olika delarna i raket samarbetar för att få den att fungera - genom att till stor del använda dig av ”ämnesspecifika” begrepp.

 

 

Du kan undersöka hur en raket är uppbyggd och förklara hur den fungerar - dvs hur de olika delarna i raket samarbetar för att få den att fungera - genom att använda dig av ”ämnesspecifika” begrepp. Du ska också kunna ge exempel på andra liknande lösningar.

 

 

8.Vad måste man tänka på när man skjuter upp raketer och satelliter i rymden för att få dem i omloppsbana runt jorden?

9.Människan har försökt kommunicera med varandra i alla tider och i dagens moderna samhälle är vi beroende av satelliter för mycket. Titta på betygsmatrisen nedanför och skriv/reflektera med hjälp av nedanstående frågor. Hitta gärna på fler frågeställningar om Du vill.

Hur använder vi satelliter för att kommunicera?

Förklara enkelt hur hela systemet ser ut – dvs hur kommer signalernas från satelliterna ned till dig?

Hur ser satelliternas historiska utveckling ut?

Ge några exempel på hur användningen av satelliter för kommunikation gjort att människans världsbild förändrats.

Vilka möjligheter och faror ser Du för utvecklingen av satelliter i framtiden?

Vad är det som driver utvecklingen av teknik framåt? Skapar människan nya behov eller skapar tekniken nya behov?

 

Du ska kunna ha ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang kring satelliter och dagens kommunikationssystem och hur det förändrats över tiden och vad som drivit utvecklingen framåt.

 

Du ska kunna ha ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring satelliter och dagens kommunikationssystem och hur det förändrats över tiden och vad som drivit utvecklingen framåt.

 

Du ska kunna ha ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring satelliter och dagens kommunikationssystem och hur det förändrats över tiden och vad som drivit utvecklingen framåt.

 

 

 

 

 

Matriser

Fy Tk
Raketer - ett arbete i fysik och teknik!

Raketen

E
C
A
 • Tk  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
Du kan undersöka hur en raket är uppbyggd och förklara hur den fungerar - dvs hur de olika delarna i raket samarbetar för att få den att fungera - genom att till viss del använda dig av ”ämnesspecifika” begrepp.
Du kan undersöka hur en raket är uppbyggd och förklara hur den fungerar - dvs hur de olika delarna i raket samarbetar för att få den att fungera - genom att till stor del använda dig av ”ämnesspecifika” begrepp.
Du kan undersöka hur en raket är uppbyggd och förklara hur den fungerar - dvs hur de olika delarna i raket samarbetar för att få den att fungera - genom att använda dig av ”ämnesspecifika” begrepp. Du ska också kunna ge exempel på andra liknande lösningar.

Kommunikation

E
C
A
Ny aspekt
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
Du ska kunna ha ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang kring satelliter och dagens kommunikationssystem och hur det förändrats över tiden och vad som drivit utvecklingen framåt.
Du ska kunna ha ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring satelliter och dagens kommunikationssystem och hur det förändrats över tiden och vad som drivit utvecklingen framåt.
Du ska kunna ha ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring satelliter och dagens kommunikationssystem och hur det förändrats över tiden och vad som drivit utvecklingen framåt.