Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Boy in the Striped...

Skapad 2016-01-07 14:22 i Friskolan Asken Grundskolor
Andra världskriget och förintelsen (Pojken i randig pyjamas).
Grundskola 9 Engelska
In this project you will learn more about the WW2 and experience the holocaust through the eyes of a little boy in a striped pyjamas.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

- att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

- att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

- Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

- Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

- Talad engelska och texter från olika medier.

-Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

- Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

- Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

- Samtal och diskussioner samt argumentation.

- Språkliga strategier för att förstå…

You will:

  • read and discuss texts about WW2 and the holocaust,
  • read the novel The Boy in the Striped Pyjamas
  • answer questions about and discuss The Boy in the Striped Pyjamas,
  • watch the film The Boy in the Striped Pyjamas with English subtitle and sound.

Teacher's goals are that you will:

  • learn more about WW2 and the holocaust,
  • understand most of the novel and the film and be able to write about and discuss what you have read and seen,
  • improve your reading and listening comprehension,
  • improve your writing and reading skills,
  • expand your vocabulary.

Matriser

En
Text Bookreport

Innehåll

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Contents
Du har följt instruktionen och skrivit kortfattat.
Du har behandlat ämnet utförligt.
Du har behandlat ämnet mycket utförligt.
Du har behandlat ämnet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Du har även sökt och lagt till egen relevant information.
Ordval
Vocabulary
En engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Du använder i viss mån idiomatiska uttryck.
Ett mycket stort ordförråd syns och du varierar språket på en högre nivå. Ditt språk har bredd, djup och är koncist. Du använder idiomatiska uttryck.
Stavning
Spelling
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Grammar
Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka grammatiska fel.
Skrivregler
Rules for writing
Styckeindelning och skiljetecken finns, men används ibland felaktigt och försvårar då läsningen.
Styckeindelning och skiljetecken används oftast rätt. Eventuella misstag stör inte läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Bearbetning av text
Du ändrar och förbättrar din text.
Du tar till dig kommentarer från kamrater och förbättrar din text.
Du tar till dig kommentarer från kamrater och förbättrar din text. Du använder dig av olika strategier.
Du tar till dig kommentarer från kamrater och förbättrar din text. Du använder dig på ett med vetet sätt av olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: