Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetstexter åk 5

Skapad 2016-01-07 14:51 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Vad?


Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisningens innehåll: Hur?

Under arbetsområdet kommer vi att studera nyheter från olika medier. Vi sätter oss in i hur en nyhetstext ser ut, vad den har för typiska språkdrag mm. Vi jämför nyhetstexter från olika medier.

Vi kommer att producera egna texter, påhittade men trovärdiga nyheter, som publiceras på en blogg. Eleverna förväntas ge och ta emot feedback för att sedan bearbeta sina texter innan publicering.

Det källkritiska perspektivet kommer att tillämpas och tränas genom olika övningar.

Centrala begrepp

Journalist/reporter

Rubrik, ingress, brödtext, by-line

Nyhet

Artikel

Källkritik

Massmedia

Kunskapskrav (för år 6)


Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma den färdiga texten utifrån kursplanens kunskapskrav (se ovan). Här tittar vi också på hur texten har bearbetats utifrån den respons som eleven tidigare har fått.

Senast fredag den 12/2 ska den färdiga texten lämnas in.

Utvärdering

I slutet av arbetsområdet utvärderar vi tillsammans med eleverna. Vi ställer frågor som:

Vad har vi lärt oss? Vad har varit roligast? Vad kan vi studera vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: