Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Ma kap2-3 Algebra och geometri

Skapad 2016-01-07 15:05 i Österslättsskolan Karlshamn
Här arbetar vi med algebra och geometri.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Konkretisering

I detta avsnittet för eleven arbeta med att utveckla och fördjupa sina kunskaper om:

 • variabler,
 • algebraiska uttryck samt förenkling av dessa
 • mönster
 • teckna och tolka uttryck
 • lösa ekvationer och pröva lösningar genom olika metoder
 • använda ekvationer för att lösa problem
 • symmetriska egenskaper hos objekt
 • samband mellan olika skalor
 • använda likformighet
 • Pythagoras sats
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med de olika förmågorna genom undervisning utifrån läroboken, utvalda problemlösningsuppgifter som berör begreppen samt eventuellt enstaka laborativa övningar. Vi kommer ha genomgångar, diskussioner i grupp och helklass.

Bedömning

Eleven kommer att få träna sina förmågor genom den vardagliga undervisningen, vid genomgångar och diskussioner i grupp och i helklass. Eleven bedöms kontinuerligt vid undervisningstillfällena och en slutlig sammanställning av elevens förmåga görs efter provtillfället då eleven fått ytterligare möjlighet att visa vilka kunskaper som har befästs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: