Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2016-01-07 16:00 i Maria Parkskolan Helsingborg
Varför finns det reklam och varför "går vi på den"?
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer under ca 4 veckor att arbeta med reklamen och hur en påverkar oss. När arbetsområdet är klart ska eleverna kunna besvara de stora frågan varför finns det reklam och varför "går vi på den"? Vi kommer att se reklamfilmer, arbeta med centrala begrepp, diskutera samhällsfrågor samt göra en egen reklamfilm. Vi har under förra terminen arbetat med massmediernas roll och detta kommer också att repeteras.

Innehåll

Viktiga begrepp

 Efter avslutat område ska eleverna kunna följande ord och begrepp:

Reklam

Information

Propaganda

Marknadsföring

Målgrupp

Marknadsundersökning

Direktreklam

Sponsring

Produktplacering

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: