Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 1

Skapad 2016-01-07 16:03 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik

Vi fortsätter att arbeta med matematik flera gånger i veckan, både ute och inne. Detta gör vi på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt samt spela mattespel och använda iPads. Vi arbetar både i grupp, parvis och individuellt. Vi utökar talområdet upp till 100.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

- Förstå och använda talen inom talområdet 1-100. Förstå positionssystemet.

- Förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion.

- Befästa additions och subtraktionstabellerna, inom talområdet 0-10.

- Förstå matematiska begrepp som hälften, dubbelt, symmetri.

- Öva grundläggande tidsbegrepp med hjälp av klockans hela och halva timmar.

-Öva att mäta längd, och använda måttenheterna meter och centimeter.

- Se mönster i matematiken.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna

 • förstå och använda talen inom talområdet 0-100
 • använda räknesätten addition och subtraktion, utan tiotalsövergång, inom talområdet 0-100
 • additions och subtraktionstabellerna inom talområdet 0-10 (lilla plus och lilla minus)
 • förstå de matematiska begreppen hälften, dubbelt, symmetri
 • analog klocka, hel och halv timme.
 • använda måttenheterna meter och centimeter
 • förstå och kunna följa enkla mönster i matematiken

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- Arbeta i matteboken Lilla Mattestegen, spela spel, och jobba med praktisk matematik.

- Prata matematik, undersöka och komma fram till att det kan finnas olika sätt att lösa en uppgift.

- Arbeta gemensamt, i helklass, i grupp, par, och enskilt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: