Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing, reading and listening, week 2-4, VT 2016

Skapad 2016-01-07 20:51 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Engelska
During three weeks we will work with writing, reading (läsa) and listening (lyssna).

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Arbetsprocess och lektionstid

We will work with both reading (läsa), listening (lyssna) and writing (skriva). 

Week 2 Tuesday - Get to know each other (lära känna varandra), what do you learn (lär sig) on the English lessons and outside (utanför) the classroom and how (hur)? Sofia reads letter. Start to write letter to Sofia

Week 3 Tuesday - Continue (fortsätta) to write letter (brev) to Sofia.  Friday - Finish (avsluta) and hand in (lämna in) letter to Sofia in the end of the lesson (lektionen).

Week 4 Tuesday - Show (visa) your reading skills (färdigheter) Friday - show your listening skills (färdigheter) 

Letter

Sofia's letter to 6C                                                       2016-01-09

My name is Sofia Arvidsson and I am going to be your teacher in English. I will also meet some of you in physical education. I look forward to meet and getting to know you all. I know from previous teacher that you are a fantastic group.

When I am not working as a techer I like to swim, go for a cycleride and run. Maybe you have heard of triathlon? Sometimes in the Summer I compete in small competitions. This Summer I will also be a part of "Tjejvättern" and "Vätternrundan".

Besides working out I like to be out in the nature, both in the Summer as well as in the Winter. I also like to be with my daughter Olivia and my husband Tobias, my family and my friends. Of course I like to go shopping at "Kungsmässan".

Now I would like to know a lot about you. You should answer all of these questions when you write your text. I would like you to write it as a whole text and not only sentences (of course not only write yes/no). When you are ready with your letter you are going to look for grammar and spelling mistakes. Then you let at least two other pupils read your text.

* What do you like to do outside school?
* Where do you live?
* Do you have any pets?
* What is your favourite subject and why?
* What subject do you like the least?
* What do you think is fun in English and why?
* What do you find easy in English and why?
* What do you find difficult in English and why?
* Is there anything I as your English teacher should know?
* Add other important or funny facts you would like to tell me.


Kindest regards Sofia Arvidsson

Assessment

We will look at (titta på) your reading and listening skills (färdigheter). After we have finished (avslutat) this planning you will fill in the matris below (nedanför). 

Matriser

En
Reading and listening, week 2-4, VT 2016

På väg
E
C
A
Writing
Du kan skriva en del ord och meningar på engelska, men har svårt för att få ihop en text som en engelsktalande person förstår.
Du kan skriva meningar på engelska så att en engelsktalande person förstår det mesta.
Du kan skriva meningar på engelska så att en engelsktalande person kan förstå utan problem.
Du kan skriva meningar på engelska med grammatiskt korrekthet och visar på ett stort ordförråd.
Reading
Du förstår en del ord och meningar som du läser men har svårt för att förstå helheten.
Du förstår helheten i det du läser.
Du förstår helheten och en del detaljer när du läser.
Du förstår helheten och nästan alla detaljer när du läser.
Listening
Du förstår en del ord och meningar när du lyssnar men har svårt att förstå helheten.
Du förstår helheten när du lyssnar.
Du förstår helheten och en del detaljer när du lyssnar.
Du förstår helheten och nästan alla detaljer när du lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: