Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, värme och väder

Skapad 2016-01-08 08:30 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik

Varje år skapas kraftiga stormar (tropiska cykloner) som drabbar människor som bor nära haven. Amerikanske sydkusten drabbas regelbundet och år 2013 drabbades Filippinerna av en katastrof på grund av tropiska stormar. De uppstår alltid ute på haven och vattnet måste vara minst 27° C. Det är nämligen värmen som är den huvudsakliga drivkraften. Varm luft stiger och skapar kraftiga uppåtvindar. Jordens rotation gör att vinden får spiralform. Så snart den kommer in över land, mattas den av. Tyvärr hinner den göra stor skada i de område där den drar fram.

Innehåll

Syfte

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om hur värme sprids och den viktiga klimatfrågan.
 • planera och reflektera över ämnens olika egenskaper, densitet, värme och väder.
 • beskriva och förklara begrepp som densitet, värme som partikelrörelse, varm- & kallfront, växthuseffekt och värmeenergi.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll - Det här ska vi göra

 • Undersöka och beräkna densitet på några olika föremål.
 • Ta reda på och förklara olika väderfenomen 
 • Skriftlig inlämning - Arbeta med frågor texter i kemi- och fysikboken
 • Muntlig kunskapsutvärdering - Finalen
 • Skriftlig kunskapsutvärdering / Prov

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Bedömning - Det här kommer jag att bedöma:

 • Din delaktighet i diskussioner 

Kunskaper & förståelse du uppvisar:

 • vid samtal enskilt och i grupp
 • i din skriftliga inlämning
 • under det muntliga förhöret.
 • i din skriftliga kunskapsutvärdering/prov

Kunskapsmål:

Du ska kunna förklara:

 • fasövergångar, densitet och temperatur
 • vad som händer med densiteten när fasta ämnen, vätskor och gaser värms upp.
 • vad värmeenergi är för något och hur de kan spridas på tre olika sätt.
 • om väderfenomen och deras naturliga orsaker.
 • hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin, i väderleksprognoser.
 • att det är svårt att förutspå väder och att vad som händer med jordens klimat.
 • hur människan påverkar jordens klimat genom att förstärka växthuseffekten.
 • hur vår kunskap om värmeenergi har lett till miljövänliga metoder att ta vara på solens energi (i t.ex. solfångare)
 • hur värme och värmespridning påverkat byggnadsteknik, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Fy  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Uppgifter

 • Vatten del 2

 • Luft och atmosfär del 1

 • Luft och atmosfär del 2

 • Vatten del 1

 • Massa, volym och densitet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: