Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska: översiktsplanering åk 8 VT16

Skapad 2016-01-08 10:09 i Tanumskolan 7-9 Tanum
En översiktsplanering över vilka teman och förmågor vi kommer att jobba med och utveckla under denna terminen.
Grundskola F – 9
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet är att du på ett varierat sätt ska utveckla dina förmågor i spanska utifrån olika teman. I varje tema fokuserar vi på en eller ett par förmågor men vi tränar även på de övriga under detta tema.

La ciudad

Utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt i en interaktion, använda dig av strategier samt hörförståelse. Innehåller: Artighetsfraser, ord för färdmedel,...

Un día

Utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt (grammatik, reflexiva verb). Innehåller verb,...

Música y baile

Utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt samt din läsförståelse. Innehåller att uttrycka din åsikt, musikord,...

Don Quijote

Förbättra ditt uttal för att utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt. Innehåller: Fraser och ord, uttal...

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

La ciudad: Bedömning av muntlig interaktion, användning av strategier samt hörförståelse. Prov v.5.

 

Un día: Bedömning av skriftlig förmåga, iform av ett läxförhör i grammatik.

 

Música y baile: Bedömning av läsförståelse samt muntlig förmåga i form av ett prov i läsförståelse samt muntlig presentation I skågrupper av en artist.

 

Don Quijote: Bedömning av muntlig förmåga samt om du kan göra förbättringar, i form av ett framträdande inför publik eller inspelat.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

v. 2-v.5 La ciudad - Interaktion (muntligt) samt hörsförståelse

Vi fortsätter med temat La ciudad som vi började med förra terminen. Prov v.5 (hörförselse och muntligt).

 

v.6 Un día - Läsförståelse

Vi lär oss beskriva en vanlig dag i våra liv.

 

v.9-v.12 Música y baile - Muntlig förmåga

Vi lär oss om olika musik- och dansstilar i spansktalande länder. Du väljer en artist som du muntligt ska presentera.

 

v.15-v.19 Mi estilo - Grammatik

Vi lär oss beskriva oss själva och hur vi ser ut samt vanliga fraser då man går och handlar. 

 

v. 20-v22 Don Quijote - Muntlig förmåga

Vi sätter upp ett litet drama utifrån den kända verket Don Quijote. Vi fokuserar på den muntliga förmågan.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: