Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibackens planering våren 2016

Skapad 2016-01-08 10:22 i Surte förskola Ale
Grovplanering våren 2016
Förskola

Junibackens barn leker och lär😃

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

På Junibacken har vi 22 barn i gruppen, varav flera barn med annat modersmål och behov av stöd i språket.

Under hösten har vi arbetat med matematik och vi ser och hör att barnen är intresserade och vi kommer att fortsätta med detta under våren.

Under hösten har vi också efter barnens önskemål tittat var alla kompisar bor och vi kommer att fortsätta med detta under våren.

Vi ser behov i gruppen av att jobba med värdegrunden.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Nedbrytning av valda läroplansmål

När barnen själva kan och vill hjälpa andra med sin kunskap.

När barnen förklarar, berättar och utrycker åsikter för oss pedagoger och för sina kompisar. Och när barn som har behov kan kommunicera med hjälp av olika uttrycksmedel.

När barnen jämför och sorterar, och när barnen pratar om matematiska begrepp. När barn reflekterar kring och utrycker sina tankar om ex, datum och tid.

När barnen vågar att komma med förslag, utrycka idéer och förslag till förändring.

Genom Unikum ger vi möjligheter till delaktighet och dialog.

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Matematiken går som en röd tråd genom vårt arbete och kommer finnas med i många aktiviteter såsom, rytmiken, skogen, Surtevandringen och i våra vardagsaktiviteter och i samlingen där vi använder oss av almanackan bla.

Vi kommer att arbeta med språket bl.a. Genom läsning i olika grupper, vi använder TAKK som komplement.

Skogen går vi till 1 gång/veckan i olika grupper. Där vi har tvärgrupper tillsammans med grannavdelningen. Olika aktiviteter beroende på vilken skog barnen väljer, våga pröva och ge utmaningar.

Rytmik/rörelse har vi också tillsammans med grannavdelningen 1 gång/veckan i lekhallen. Barnen är med och bestämmer vad som ska göras olika banor (matematikbanor) och olika lekar.

Leker gör vi varje dag i olika grupper och på eftermiddagarna (ca 1 tim ) är det vi pedagoger som bestämmer var och med vilka barnen ska leka (aktivitetstalvlan) vad man ska leka med bestämmer barnen själva. 

Vi kommer under våren att arbeta med Värdegrundfrågor med hjälp av ett Alfonsmaterial. Hur är man en go kompis? Hur känns det när man inte får vara med o leka o s v.

Vi vill att barnen själva ska vara delaktiga i dokumentationen och detta kommer vi under våren att arbete för.

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Vår Vandring runt i Surte ger effekter som social kompetens, samarbete, vikänsla. Den bidrar också till ett resonemang om vägskyltarnas former, uppför och nerför, längd, ökad medvetenheten om matematiska uttryck. Vi har utökat ordförråden ex. olika kommunikationer som båt, bil, tåg, lastbil, gå, cykla osv.

TAAK använder vi oss av till viss del i både ramsor och sånger. Några uttryck ex. Hjälp mej används ofta mellan barn-barn och barn-pedagog.

Vi arbetar dagligen med värdegrundsfrågor men inte med arbetsmaterialen ALFONS ännu. Vi låter barnen komma med egna lösningar - Får jag vara med? Vill du leka med mej? Hur är man en bra kompis? Kunskapen finns.

Vi arbetar aktivt med barns inflytande både i leken, skogen, vid maten ex. vad ska vi leka i detta rummet, vilken skog ska vi gå till osv

Barnen är till viss del delaktiga i dokumentationen och är aktiva ex vad vi ska ta kort på, och vad som ska filmas.

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Likabehandlingsplan HT15-VT16 Surte fsk

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: