Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA: Jag, mig och mitt och alla runt omkring

Skapad 2016-01-08 10:31 i Skapaskolan Unikum Piloter HT17
Grundskola 4 – 6 Kemi Engelska Bild Samhällskunskap Religionskunskap Musik Biologi Slöjd
...

Innehåll

Fokusförmågor

Varje elev ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Bedömning

Det här kommer att bedömas efter perioden. 

Här skriver vi in en löptext som är en förenkling och ett förtydligande av de kunskapskrav som kopplas in. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Planering

Här skriver vi planeringen i löptext

Centralt innehåll

Detta centrala innehåll från läroplanen kommer vi att arbeta med. 

Här kopplar vi till det centrala innehåll som kommer att vara relaterat till bedömningen av fokusförmågorna och kunskapskraven.

Uppgifter

 • Vad ska du bli?

 • Spelet om Östersjön

 • Räkna med mig - elevnyckeln

 • ABC-book

 • Matens kemi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: