Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i vår närmiljö 1-3 år

Skapad 2016-01-08 10:47 i Ödeborgs förskola Färgelanda
Växter och djur i vår närmiljö 1-3 år
Förskola
Växter och djur i vår närmiljö 1-3 år.

Innehåll

Mål från styrdokument

 "Varje barn utvecklar sin förståelse och sitt kunnande om växter och djur". 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

I vårt arbete med Grön flagg har vi valt tema närmijö och ett av våra utvecklingsområden är växter och djur.

Den här terminen kommer vi jobba mer med utomhuspedagogik och vill bland annat fokusera på växter och djur. 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Ex. Utveckling pågår när varje barn:

  • Utvecklar sin förmåga att själv visa tecken på att vilja vara med och utforska och upptäcka vad som sker i naturen.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Utforska växt och djurliv på  förskolegården, i skogen och vid våtmarken. 

Vid samlingar både ute och inomhus, skapande verksamhet, flanosagor, böcker, sånger och ramsor. 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogisk dokumentationen som te x reflektionsprotokoll, foton. 

Återkommande samtal. 

Pedagogerna ska vara medupptäckare tillsammans med barnen i naturen. 

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via nyhetsbrev och den dagliga kontakten. 

Vid samrådsgruppen. 

Förslagslåda i hallen.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 Organisera smågrupper så ofta som möjligt.Dela upp samlingen i flera grupper, så att vi kan utgå från den nivå varje barn befinner sig på. 

Planeringstid, refkletionstid och tid för att studera aktuell litteratur. 

Under våren kommer vi att ha en extra pedagog för att kunna bedriva en utegrupp och därmed utöka våra möjligheter  att "gå utanför grindarna". 


Utvärdering.

 

För vem? Pedagogerna utvärderar för verksamhetens utveckling.

På vilket sätt? Pedagogerna analyserar pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll.

När ? Sista veckan på detta fokusområde.

Ansvarig? Arbetslaget.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: