Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, mig, mitt och alla andra runt omkring

Skapad 2016-01-08 10:53 i Skapaskolan Unikum Piloter HT17
Vem är jag och vilka drömmar har jag? Vad behöver jag? (rättigheter, skyldigheter, hälsa, kroppen)
Grundskola 1 – 3
I det här temat kommer vi att arbeta med vem är jag, min familj, allt runt omkring mig.

Vi kommer jobba med vad är en vän? Mitt och andras förhållningssätt hemma och i skolan. Vilka skyldigheter och rättigheter har jag? Vad behöver jag för att må bra? Hälsa, mat och kropp.

Innehåll

Skolan ska ansvara för att varje elev har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljö, och samhället.

Här framgår en eller några förmågor från läro- och kursplanerna som eleverna ska utveckla. 

Bedömning

Det här kommer att bedömas efter perioden.

Du ska kunna berätta vem du är och vad du behöver för att må bra. Detta visar du i Bookcreator samt genom att redovisa för gruppen.

Du ska kunna några kroppsdelar. Detta visar du genom att lägga namnen på kroppsdelarna på rätt ställe på kroppen.

Du ska kunna reflektera hur du är som vän. Detta visar du genom att kunna sätta in dig på en skala i en trappa- vilket trappsteg befinner du dig på och hur ska du ta dig till nästa nivå?

Du ska kunna samtala om regler och normer i vardagen ( i skolan och hemma). Du ska kunna ge exempel på varför de kan behövas.

 

                                                                                                                         

                    

 

Här skriver vi in en löptext som är en förenkling och ett förtydligande av de kunskapskrav som kopplas in. 

Kopplingar till läroplan

  • NO   3
    Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  • SO   3
    Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  • SO   3
    Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Planering

Här skriver vi planeringen i löptext

Centralt innehåll

Detta centrala innehåll från läroplanen kommer vi att arbeta med. 

Här kopplar vi till det centrala innehåll som kommer att vara relaterat till bedömningen av fokusförmågorna och kunskapskraven.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: