Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serieskapande

Skapad 2016-01-08 11:42 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Under detta arbetsområde kommer vi att gå igenom och arbeta med följande delmoment: - färglära - perspektiv - proportioner - serietecknande
Grundskola 7 Bild
Under perioden v. 3-12 kommer vi att arbeta med olika delprojekt, vilket kommer leda fram till att du ska skapa en egen serie. Du kommer lära dig om hur du kan skapa bilder som väcker intresse och hur dessa kan förmedla information och budskap, med hjälp av olika verktyg.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Nedan följer vad vi kommer att göra vecka för vecka, med reservation för att något kan ändras.

Det vi kommer att göra under de första veckorna (v.3-5) är något som ni kommer att använda er av i ert serieskapande.

V. 2
Vi kommer att arbeta med lite lära-känna-uppgifter och gå igenom rutiner för bildundervisningen.

V. 3
Färglära:
Vilka grupper delas våra färger in i och vad använder vi färgerna till, är något som vi kommer att samtala och arbeta kring.

V. 4
Proportioner:
Genomgång kring hur vi kan tänka oss rita en människokropp och annat i vår omgivning. Ni kommer testa er att använda er av den teknik vi går igenom - rutgubbe.

V. 5
Perspektiv:
Vi kommer ha genomgång kring vad perspektiv är och hur man använder sig av detta. Ni kommer att få testa rita en-punkt-perspektiv eller två-punkts-perspektiv. Vi kommer även prata kring hur bilder tagna ur olika perspektiv påverkar upplevelsen.

V. 6
Serie:
Genomgång om serieskapande.
Bestämma innehåll/ordspråk som din serie ska handla om.
Rita din/dina seriefigurer (i skissteknik).

V. 7
Skissa upp din serie.

V. 8 Sportlov

V. 9
Skissa klart din serie.
Respons på din serie, från en klasskamrat.

V. 10
Respons på din serie, från en klasskamrat.
Rita din slutprodukt.

V. 11
Rita klart din slutprodukt.
Utvärdera ditt arbete.

V. 12
Redovisa din serie för klassen och lämna in serien till Amanda.

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Du kommer träna dessa förmågor under de olika momenten.

- Du kommer att träna dig i olika hantverksmässiga tekniker, genom att skapa utifrån olika tekniker och strukturer - perspektiv, proportioner, serie. 

- Serien ska berätta något för läsaren, därför kommer du kommunicera ditt budskap, genom denna teknik. Vi kommer även arbeta med hur andra serier har skapats och hur och vad de kan berätta för läsaren.

- Undersöka och diskutera hur olika färger, former och bilder kan fungera, samt vad de berättar och genomföra en presentation av ditt seriearbete i slutet av projektet.

- Diskutera hur bilder kan användas och vad de berättar för omgivningen.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Din arbetsprocess (från idé till färdig produkt)
- Hur din serie kan förmedla ett budskap.
- Din dokumentation och utvärdering av arbetet med serien.
- Presentationen av serien.

Utvärdering

Hur skall arbetsområdet utvärderas och av vilka?

Exempel:

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: