Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 vt-16 - Fritiden

Skapad 2016-01-08 11:45 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du tränar förmågan att förstå texter och berättelser om fritidsaktiviteter. Därefter ska du träna på att formulera egna meningar för att berätta och beskriva din egen fritid så noga som möjligt. 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer förmågan att förstå genom att lyssna och läsa det du berättar om din fritid, både muntligt och skriftligt. Du avslutar med att visa mig vad du kan och då vill några göra film, några teater. Övriga får fundera på hur ni vill visa vad ni lärt er, välj själva. 

Du ska kunna böja regelbundna verb i presens (nu-tid). Du kommer få skriftligt test på detta.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få läsa och lyssna på olika texter och berättelser. Du ska få öva på att berätta om din fritid både muntligt och skriftligt i olika uppgifter. Du har läxa varje vecka, till torsdagar då du ska lära dig ord för olika fritidsaktiviteter och verb som har med detta att göra. 

Vi kommer träna mycket på att böja regelbundna verb i presens.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: