Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5

Skapad 2016-01-08 11:46 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnet religion.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Under hösten och våren kommer vi att arbeta med ett arbetsområde Medeltiden och religion. Du kommer att få lära dig om hur kristendomen kom till Sverige och hur detta påverkade människorna på olika sätt, hur kristendomen så småningom blir den största religionen i Sverige.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att beskriva kristendomen, hur den kom till Sverige,
 • att ge exempel på hur vi kan se spår från fornskandinavisk religion och kristendomen i vår vardag,
 • att söka information från olika källor,
 • att berätta om några kristna högtider,
 • att se hur kristendomen påverkade människornas sätt att leva.
 • att läsa olika sorters texter och använda stödord.
 • använda olika ämnesspecifika begrepp.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med historia och religion i samma arbetsområde (en mer detaljerad planering finns i klassrummet)

 • Medeltiden
 • Kristendomen

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • läsa olika texter som handlar om medltiden och kristendomen, tillsammans och enskilt,
 • arbeta med frågor till det vi läst eller pratat om, 
 • samla fakta från olika källor,
 • titta på olika filmer,
 • arbeta i både helklass och grupper,
 • lyssna på föreläsningar och diskutera.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan visa spår från fornskandinavisk religion och kristendomen, vad som finns kvar idag,
 • kan berätta om några kristna högtider, traditioner och ritualer och varför de firas.
 • kan förklara kristendomens spridning,

Du kommer att få visa dina förmågor och vad lärt dig genom att:

 • arbeta i Tummen upp Religion och historia,
 • skriftligt eller muntligt test.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: