Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Magic - Hollywood, Bollywood

Skapad 2016-01-08 12:14 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med film. Området innebär att vi arbetar med dialoger och tankar kring biobesök, prata om specifika filmer och olika typer av filmer. Vi kommer att studera två områden i världen som är berömda för att producera filmer, Californien - Hollywood samt Mombay/Bombay - Bollywood i Indien.
Grundskola 6 – 9 Engelska
Vi kommer här att arbeta med film. Området innebär att vi arbetar med att gå på bio, prata om filmer och olika typer av filmer. Vi ska studera två områden i världen som är berömda för att producera filmer, Californien - Hollywood samt Mombay/Bombay - Bollywood i Indien.

Innehåll

Arbetets innehåll

Under det här området ska vi fokusera på film. För att berika vårt ordförråd om film och bio kommer vi att arbeta med ordinlärning av just film och bioord.

Då en aspekt av det ni skall lära er, om hur människor i engelsktalande länder lever kommer vi under det här temat att fokusera på Californien, och Mombai/Bombay i Indien, som båda är centrum för filmproduktion i respektive länder.

Kopplingar till läroplan

Mål med arbetet

Målet i det här arbetet är att du skall få arbeta med texter och vokabulär som gör att du kan använda språket för att prata och skriva texter som handlar om film. 

Du skall även få arbeta med språkets struktur på ett sätt att det förbättrar din förmåga att uttrycka dig på engelska samt att förstå talad och skriven engelska.

Du ska tillsammans med dina klasskamrater kunna ett skriva ett filmmanus som anknyter till temat film. Du skall klara av att delta i filmen på ett konstruktivt sätt. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Arbetssätt och redovisningssätt

Vi kommer att arbeta med texter, med övningar och övningsbok. Du ska få flera tillfällen att prata engelska och att lyssna till engelska. 

För att visa dina kunskaper om ämnet film ska du tillsammans med dina klasskompisar skriva ett filmmanus med en tydlig berättarstruktur som ni därefter skall spela in för att sedan kunna visa för en publik. 

 

Visa din kunskap - bedömning

Vi kommer att arbeta med en struktur för att göra berättelser för att ni skall kunna skriva ett manus. 

Vi kommer att redovisa tillsammans i grupp genom att ni skall skriva ett manus till en film och därefter spela in det. 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: