Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen- vi fördjupar oss

Skapad 2016-01-08 12:35 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 5 Svenska Biologi
Du kommer nu att fördjupa dig i något/några av kroppens organ för att senare redovisa detta för dina klasskamrater. Du kommer även att skriva faktatexter och träna på att skriva anteckningar.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Tillsammans har vi kommit fram till att jag ska bedöma din förmåga att...

* känna till vart och hur några utvalda organ i vår kropp fungerar.

* känna till hur några organen samarbetar för att kroppen ska fungera.

* värdera vilka källor du säkert kan hämta information ifrån.

* skriva en faktatext.

* bearbeta din text för att nå ett ännu bättre resultat.

* tala inför en grupp när du redovisar om ditt organ.

* lyssna och ta till mig av det som mina klasskamrater redovisar om.

 

Detta har vi tillsammans kommit fram till att jag ska göra genom att...

* lyssna till dig när du samtalar om dit och andras organ.

* se till vilka källor du använder när du letar information.

* läsa och ge respons på din fakta text och dina anteckningar från redovisningar

* lyssna och ge respons på din redovisning.

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans har vi kommit fram till att vi lär oss bäst och mest genom att arbeta på olika sätt. Vi kommer även fram till att det är viktigt för att alla ska kunna få en egen bedömning att alla gör egna arbeten även i grupparbetena så att alla är aktiva.

Vi kommer att...

* arbeta enskilt och i par/mindre grupp.
* läsa olika sorters faktatexter.
* skriva en egen faktatext.
* redovisa om vårt organ.
* tillverka mitt organ för att kunna placera det i kroppen på väggen.
* ha gemensamma diskussioner och samtal om olika organ och hur de samarbetar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: